De organisatie

ZijActief Limburg is dé plek voor vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten en midden in het leven staan. Bij ZijActief ontmoet je vrouwen. We gaan de verbinding met elkaar aan. We inspireren en moedigen elkaar aan om samen te werken en ons te blijven ontwikkelen. Samen werken we aan een sterke positie en zichtbaarheid van vrouwen in onze samenleving.

Van, voor én door vrouwen

Missie ZijActief Limburg

ZijActief Limburg is een maatschappelijk erkende organisatie. Van, voor én door vrouwen. Versterking van de solidariteit én het bijdragen aan sociale cohesie in onze samenleving staan centraal. De vereniging biedt een netwerk voor álle vrouwen in Limburg vanuit een moderne maatschappijvisie. ZijActief Limburg inspireert en stimuleert vrouwen om samen te werken, talenten te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden te delen met anderen.

Iedere vrouw is welkom!

Visie ZijActief Limburg

ZijActief Limburg gaat uit van de kracht van álle vrouwen in Limburg. Leden worden gestimuleerd zelf antwoorden te vinden op vragen in het dagelijks leven. Dat doen we door elkaar te ontmoeten, verbindingen aan te gaan en (nieuwe) netwerken te vormen. ZijActief Limburg ondersteunt, samen met de kringen, de afdelingen en leden in hun eigen bewustwordingsproces. Dat moet leiden tot een sterke positie en zichtbaarheid van vrouwen in onze samenleving. Inclusiviteit staat voorop; iedere vrouw is welkom! Afdelingen, leden en activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie in de gemeenschap.

Projecten, bijeenkomsten en samenwerkingen

Thema’s die vrouwen raken

ZijActief Limburg heeft aandacht voor verschillende thema’s die vrouwen raken. Denk aan gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen, eenzaamheid en zelfredzaamheid. Deze thema’s komen onder meer in projecten, themabijeenkomsten en workshops aan de orde. Zo zijn er interactieve praatcafés of netwerkmiddagen. We werken daarvoor samen met andere organisaties , zowel nationaal als internationaal.

Bekijk onze projecten
Doe mee!

Samen staan we sterk

Doe mee!
Wil jij actief meewerken en meedoen binnen één van deze thema’s? Dat kan in een projectgroepen of in een rol als bestuurslid. Neem contact op met het servicebureau.

 • Gendergelijkheid
 • Geweld tegen vrouwen
 • Eenzaamheid
 • Participatie, zelfredzaamheid en zelfmanagement, samenredzaamheid
 • (Positieve) gezondheid
 • Leefbaarheid in de kleine kernen
 • Laaggeletterdheid
 • Armoede
 • Gevolgen coronacrisis
 • Werk/privé balans
 • Werkgelegenheid voor vrouwen
 • Mantelzorg
 • Duurzaamheid
 • Multiculturele samenleving
Ik wil meewerken!
Meer weten?

Bekijk onze publicaties

Ben je nieuwsgierig geworden? In ons ledenblad Zij&Zo schrijven we over onze werkzaamheden. En in ons beleidsplan en jaarverslagen vind je meer informatie over onze organisatie.

Bekijk onze publicaties