Historie

De geschiedenis voert ons terug naar 1930. Het jaar dat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de Limburgse Boerinnenbond oprichtte. Een vereniging om vrouwen in de agrarische sector te verbinden. In de beginjaren stonden vooral godsdienstige, sociaal opvoedkundige, culturele en huishoudelijke onderwerpen op het programma.

In de loop der jaren maakte de vereniging een hele ontwikkeling door. Verschillende veranderingen in de samenleving speelden een grote rol. De veranderingen binnen de kerk. De veranderende verhoudingen tussen ouders en kinderen. √Čn vooral de emancipatie van de vrouw in de jaren zestig en zeventig. De Limburgse Boerinnenbond veranderde van naam: de Limburgse Vrouwenbeweging (LVB). De LVB leverde een actieve bijdrage aan de positie van de vrouw van vandaag.

Sinds 2002 heet de vereniging ZijActief Limburg. Een actief, eigentijds vrouwennetwerk dat een belangrijke rol speelt in de maatschappij van vandaag!