Kring Zuiderpoort

Van harte welkom op de site van Kring Zuiderpoort!

De kring:

  • is het aanspreek- en contactpunt voor de afdelingen
  • moet de samenwerking tussen de aangesloten afdelingen bevorderen
  • is de schakel tussen afdelingen en het provinciaal bestuur
  • geeft informatie door vanuit het provinciaal bestuur naar de afdeling en van afdeling naar provinciaal bestuur
  • geeft informatie over cursussen, workshops en andere activiteiten die gegeven worden voor bestuursleden en leden
  • stimuleert en adviseert de afdelingsbesturen waar nodig is
  • organiseert activiteiten in kringverband naar behoefte van de afdelingen in haar kring
  • de voorzitter van de kring is in het provinciaal bestuur vertegenwoordigd.

 

Kring Zuiderpoort wordt gevormd door dertien afdelingen:
Bingelrade, Doenrade, Herten, Jabeek, Koningsbosch, Leeuwen, Maasbracht-Beek, Maria-Hoop, Nieuwstadt, Pey-Echt, Roerstreek, Schinnen en Stevensweert.

Alle afdelingen hebben een eigen website die je kunt inzien op deze site van ZijActief Limburg.
De kring is een werkgroep van de provinciale organisatie. De eindverantwoording ligt bij ZijActief Limburg.

Het bestuur van Kring Zuiderpoort wordt gevormd door:

Kringvoorzitter:
Marly Coenen
Tel.: 0475-301339
marlycoenen@hetnet.nl

Secretaris:
Lilian van Rens
Tel.: 0475-327737
zijactiefzuiderpoort@gmail.com

Penningmeester:
Hilda Meisters
Tel.: 0475-331643
kringpenningmeester@gmail.com
Bankrekeningnummer van de kring: NL15 RABO 0147 6106 99

Aspirant bestuurslid
Marjo Houben
Tel.: 0475-532902
marjo.houben@planet.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de kring.