De kring

BELANGRIJKE MEDEDELING

Vanwege het coronavirus zijn tot de zomervakantie 2020 alle activiteiten van en met ZijActief Kring Heuvelland afgelast.

Als er weer activiteiten mogelijk zijn, laten we jullie dat weten via de afdelingen.

Blijf gezond en let op elkaar. Dat is waar ZijActief sterk in is.

Het kringbestuur

******************************************************************************************************

 

Welkom op de pagina van de Kring Heuvelland

Kring Heuvelland
… zijn de afdelingen
Amby, Banholt, Bocholtz, Cadier en Keer, Epen, Eys, Eijsden, Gronsveld,      
     Gulpen, Margraten, Mechelen, Noorbeek, Reijmerstok, Simpelveld, Slenaken, Vaals, Vijlen,
     en Wijlre met in totaal 1549 leden
… is contactpunt voor deze afdelingen.
… is spil tussen afdelingen en het Provinciaal Bestuur.
… moet de samenwerking tussen de aangesloten afdelingen bevorderen.
… geeft informatie door vanuit het Provinciaal Bestuur naar de afdelingen en andersom.
… stimuleert en adviseert de afdelingsbesturen waar nodig.
… is contactpunt voor regionale organisaties/overheid.
… is door Aurelia Renierkens vertegenwoordigd in het Provinciaal Bestuur.
… is een werkgroep van het provinciaal bestuur; de eindverantwoording ligt bij ZijActief Limburg.

... banknummer Kring Heuvelland: NL 85 Rabo 0131839373

... contact persoon: Joan Warnier, De Bak 34, 6245HR Eijsden, 06-22260534, jwarnier1@home.nl  E-Mail: zijactiefkringheuvelland@gmail.com

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen ( persoonsgegevens ) verwerken. Ook ZijActief Limburg verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid om datgenen te doen waarvoor u lid bent geworden. In het Privacy Beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZijActief Limburg. ZijActief Limburg heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

Het Privacy Beleid en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVVG kunt u vinden op de website www.zijactieflimburg.nl  ( Hier komt in de volgende versie de rechtstreekse URL )

 

Het bestuur van de Kring Heuvelland bestaat uit:

Voorzitter

Aurelia Renierkens-Pröbstle

Dalestraat 42, 6262NN Banholt

T: 043-4573308 / 06-12538866

aurelia@renierkens.eu 

 

Secretaris

Joan Warnier

De Bak 34, 6245HR Eijsden

T: 06-22260534

jwarnier1@home.nl

 

Penningmeester

Addy Creusen

Beatrixweg 11, 6285NB Epen

T: 043-4551885 / 06-53997735

addycreusen@home.nl

 

Bestuurslid

Annelize Martens

Dalestraat 41A, 6262NP Banholt

T: 043-4092267 / 06-53969363

annelizemartens@home.nl

Adviserend lid

Marjeanne Gerrickens

 

 

 

Geestelijk adviseur

Alice Frijns

Wezelderweg 4, 6287 AM Eijs

T: 043-4519055 / 06-51538970

alice.frijns@gmail.com