KRING HELDEN

 

De kring:
♦  is het aanspreek- en contactpunt voor de afdelingen
♦  is de schakel tussen afdelingen en het provinciaal bestuur
♦  geeft informatie door vanuit het provinciaal bestuur naar de afdeling en van afdeling naar provinciaal bestuur
♦  coördineert cursussen en of workshops die gegeven worden voor bestuursleden en leden
♦  stimuleert en adviseert de afdelingsbesturen waar nodig is

Kring Helden wordt gevormd door acht autonome afdelingen:
Boekend, Grashoek, Helden, Koningslust, Maasbree, Meyel, Panningen, Venlo

Samen tellen wij ca.  leden.
Alle afdelingen hebben een eigen website op deze site bij jouw afdeling.
De Kring is een werkgroep van de provinciale organisatie. De eindverantwoording ligt bij ZijActief Limburg.

Het bestuur Kring Helden bestaat uit de volgende personen:

Kringvoorzitter:
Marije van Knippenberg
Buelterstraat 94
5927 NL Venlo 
tel: 077 3822629
e-mail: zijactiefkringhelden@hotmail.com
e-mail privé: mhfp.van.knippenberg@kpnmail.nl

Penningmeester: Riet Verstraten-van Hoof 
Sevenumsedijk 11
5984 PC Koningslust
Tel: 077 3074997 
e-mail: zijactiefkringhelden@hotmail.com

Secretaris:
Nellie Nouwen-van Bergen
Haagveld 3
5981 PK Panningen
Tel:  077 3071581
e-mail: zijactiefkringhelden@hotmail.com
e-mail privé: nouberg@outlook.com

Kring kader contactpersoon:
Finy Schrijnwerkers-Reinartz
St. Josephstraat 19
5986 BK Beringe
Tel:  077 3075567
e-mail: zijactiefkringhelden@hotmail.com
e-mail privé: finy.schrijnwerkers@outlook.com


Geestelijk Adviseur:
Pastoor Lowie Verhaag
Dorpsstraat 13
5995 AX Kessel
Tel:  077 4621265
email: lajverhaag@parochiekessel.nl

Webbeheer:
e-mail: zijactiefbeheer@hotmail.com