De afdeling

Bijgewerkt; 07-02-2017

Welkom op de site van ZijActief Voerendaal.
 

ZijActief Voerendaal is onderdeel van ZijActief Limburg .
Een vrouwennetwerk waarbij iedere vrouw van harte welkom is !!
Wij bieden onze leden een gevarieerd jaarprogramma, waarin ontmoeting, ontspanning en ontplooiing, inclusief gezelligheid, centraal staan.
Samen met andere vrouwen deelnemen aan een breed scala van activiteiten.

Elkaar leren kennen, gezellig even stoom afblazen en de accu opladen voor een nieuwe dag.

Je voelt je als nieuwkomer al snel thuis in onze vereniging.                                                                     
Kom vrijblijvend eens kennismaken op een van onze avonden.
Gemiddeld een keer per maand, op de dinsdagavond, hebben we een activiteit.

Natuurlijk kunnen onze leden ook geïnteresseerde dames vrijblijvend meenemen naar een van onze avonden,
Via onze facebookpagina  "ZijActief Voerendaal"  brengen we u regelmatig op de hoogte van onze volgende activiteit.

Wilt u een avond bijwonen?
Bekijk ons jaarprogramma en kom naar onze locatie "Kunderhoes" of neem contact op met ons secretariaat:
Mevr. R. Moonen-Steijns,  tel: 045-575 35 47

Onze activiteiten vinden plaats in:
Trefcentrum "Kunderhoes"
Hogeweg 74, 6367BG Voerendaal.

 

Iedere eerste dinsdag van de maand wandelen
Vertrek om 9.30 uur vanaf het Raadhuisplein
Bij slecht weer gaan we alleen koffiedrinken.

 

 

Bestuursleden;

Voorzitter;            Mia Heije-Schreurs
                            Minghof 37, 6367BL Voerendaal.
                            Tel. 045-575 24 72
                            email; miaheije@kpnplanet.nl
                            ( Aftredend per januari 2017) VACATURE

Secretaris;           Ria Moonen-Steijns
                            Lindeweg 26, 6367CJ Voerendaal.
                            Tel. 045-575 35 47    
                            email; hjmmoonen@hetnet.nl

Penningmeester; Lies Schmetz 
                            Pontstraat 10, 6367AM Voerendaal.
                            Tel. 045-575 35 34
                            email; liesschmetz@gmail.com

Bestuurslid;          Petra Paulissen-van Hoven
                            Strijthagenstraat 3, 6367TN Voerendaal.
                            Tel. 045-575 22 09
                            email; petrapaulissen@home.nl
                            Petra is tevens contactpersoon voor alleengaanden.

Bestuurslid;          José Cox-Mijnes
                             Davidbron 20, 6367TJ Voerendaal.
                             Tel. 045-575 05 63

Bestuurslid;          Tiny Curfs-Steijns
                             Bergseweg 10C, 6367HB Voerendaal.
                             Tel. 045-575 30 87
                             email; tcurfs@home.nl
                             Tiny is tevens webmaster
Aspirant-
bestuurslid           José de Vlieger-Muys
                             Parkstraat 2, 6367TW Voerendaal.
                             Tel. 046-443 48 08
                             email; info@de-vlieger.nl

Aspirant-
bestuurslid;          Philma van Eck
                            Mettebos 63, 6442AL Brunssum   
                            Tel. 045-525 07 16
                            email; philmaeneric@home.nl