De afdeling

Even voorstellen:

ZijActief Ubachsberg is onderdeel van ZijActief Limburg en valt onder kring Zuidoost.

Een vrouwennetwerk waarbij iedere vrouw van harte welkom is !!
Het is een vereniging van actieve vrouwen uit onze dorpsgemeenschap met ca. 60 leden.
Wij bieden onze leden een gevarieerd jaarprogramma, waarin Ontmoeting, Ontspanning en Ontplooiing, inclusief gezelligheid, centraal staan.

Zo komen maatschappelijke, medische, informatieve, humoristische en culinaire thema’s aan de orde. Het zijn leerzame en gezellige bijeenkomsten. Door het jaar heen vinden er tevens diverse excursies plaats; overdag of ’s avonds.

Gemiddeld twee keer per maand, op de dinsdagavond, hebben we een activiteit. Voorlopig nog in de Pastorie, maar op het einde van dit jaar hopen we een plekje te hebben in het Multifunctionele Centrum “De Auw Sjoël.” Meestal starten we om 19.30 uur. (tenzij anders aangegeven)

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Voor sommige activiteiten vragen we een eigen bijdrage.

Heb je interesse in onze vereniging, kom dan gerust een keer een ledenavond bijwonen. Neem je vriendinnen mee; jullie zijn van harte welkom.

Bezoek ook eens de site www.zijactieflimburg.nl voor algemene informatie, want ook het Provinciaal- en Kringbestuur organiseren heel wat leuke en interessante activiteiten. Op deze site vind je ook onze "afdeling Ubachsberg."

Via onze facebookpagina  "ZijActief Ubachsberg"  brengen we je regelmatig op de hoogte van onze volgende activiteiten. Activiteiten worden ook vermeld in weekbladen zoals de “Troef” en de “Troebadoer” Hou deze bronnen dus goed in de gaten!

 

Samenstelling bestuur 

Dagelijks Bestuur
Voorzitter / penningmeester   Secretaris
Mw. Lonie Schoenmaekers   Mw. Jessie Berndsen
Hunsstraat 17   Dalstraat 28
6367 JJ  Ubachsberg   6367 JS  Ubachsberg
Tel.: 045 - 5752938   Tel.: 045 - 5753385
wimschoenmaekers838@gmail.com   jessieberndsen@icloud.com
     
Bestuursleden
Mw. José Driessen   Mw. Yvonne Pakbier
Mostardstraat 13   Dalstraat 30
6367 HR  Ubachsberg   6367 JS  Ubachsberg
Tel.: 045 - 5752886   Tel.: 045 - 5753179
     
Mw. Ine Boumans ( website-beheerder )   Mw. José Dahlmans
Hunsstraat 1a   Landsruwe 24
6367 JJ  Ubachsberg   6367 MC  Ubachsberg
Tel.: 06-25011349   Tel.: 06-11317397
ine.boumans@gmail.com   jose.dahlmans@home.nl
     
Mw. Margriet Smeets    
Eijmaelstraat 25 a    
6412 AL  Heerlen    
Tel.: 06-46282954    
smeetsmargriet@gmail.com    
     
Geestelijk adviseur :    
Pastoor René Pisters    
Pastoriestraat 15    
6369 AN  Simpelveld    
Tel.: 045-5441818    
pisters@parochiesimpelveld.nl