De afdeling

Even voorstellen:

ZijActief Ubachsberg is onderdeel van ZijActief Limburg en valt onder kring Zuidoost.

Een vrouwennetwerk waarbij iedere vrouw van harte welkom is !!
Het is een vereniging van actieve vrouwen uit onze dorpsgemeenschap met ca. 60 leden.
Wij bieden onze leden een gevarieerd jaarprogramma, waarin Ontmoeting, Ontspanning en Ontplooiing, inclusief gezelligheid, centraal staan.

Zo komen maatschappelijke, medische, informatieve, humoristische en culinaire thema’s aan de orde. Het zijn leerzame en gezellige bijeenkomsten. Door het jaar heen vinden er tevens diverse excursies plaats; overdag of ’s avonds.

Gemiddeld twee keer per maand, op de dinsdagavond, hebben we een activiteit. Voorlopig nog in de Pastorie, maar op het einde van dit jaar hopen we een plekje te hebben in het Multifunctionele Centrum “De Auw Sjoël.” Meestal starten we om 19.30 uur. (tenzij anders aangegeven)

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Voor sommige activiteiten vragen we een eigen bijdrage.

Heb je interesse in onze vereniging, kom dan gerust een keer een ledenavond bijwonen. Neem je vriendinnen mee; jullie zijn van harte welkom.

Bezoek ook eens de site www.zijactieflimburg.nl voor algemene informatie, want ook het Provinciaal- en Kringbestuur organiseren heel wat leuke en interessante activiteiten. Op deze site vind je ook onze "afdeling Ubachsberg."

Via onze facebookpagina  "ZijActief Ubachsberg"  brengen we je regelmatig op de hoogte van onze volgende activiteiten. Activiteiten worden ook vermeld in weekbladen zoals de “Troef” en de “Troebadoer” Hou deze bronnen dus goed in de gaten!

Privacy Beleid:

Middels deze info willen we u op de hoogte stellen van de nieuwe wet op de Privacy, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over uw persoonsgegevens.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook ZijActief Limburg verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid om datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het Privacy Beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZijActief Limburg. ZijActief Limburg heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Het Privacy Beleid en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden op de website www.zijactieflimburg.nl/privacy/. Deze informatie kunt u ook opvragen bij Jessie Berndsen of via zijactief@zijactieflimburg.nl

Persoonsgegevens van leden worden door ZijActief Limburg en/of de afdelingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden zoals het sturen van een factuur voor de contributie (door de betreffende afdeling);

- Communicatie over bijeenkomsten en activiteiten (door de betreffende afdeling);

- Het via de post versturen van de ledenkrant Zij&Zo (door ZijActief Limburg)

 Binnen ZijActief Ubachsberg maken wij alleen gebruik van:

- Naam, meisjesnaam, initialen en roepnaam

- Geboortedatum

- Adres, postcode, woonplaats, Land

- Lidnummer (wordt automatisch aangemaakt)

- Lid sinds

- Telefoon/mobiel/E-mailadres

 Andere gegevens hebben wij niet nodig. Daarom gebruiken we sinds 2018 ook een nieuw aanmeldformulier.

Gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties of derden.

Foto’s worden alleen met toestemming van de leden gemaakt en alleen gebruikt bij de verslagen van de activiteiten, op onze website.

Als u lid of bestuurslid wil worden bij ZijActief Ubachsberg, neem dan contact op met een van onze bestuursleden.                                  
 

Samenstelling bestuur 

Dagelijks Bestuur
Voorzitter / penningmeester   Secretaris
Mw. Lonie Schoenmaekers   Mw. Jessie Berndsen
Hunsstraat 17   Dalstraat 28
6367 JJ  Ubachsberg   6367 JS  Ubachsberg
Tel.: 045 - 5752938   Tel.: 045 - 5753385
wimschoenmaekers838@gmail.com   jessieberndsen@icloud.com
     
Bestuursleden
Mw. José Driessen   Mw. Margriet Smeets
Mostardstraat 13   Eijmaelstraat 25 a
6367 HR  Ubachsberg   6412 AL  Heerlen
Tel.: 045 - 5752886   Tel.: 06-46282954
    smeetsmargriet@gmail.com
Mw. Ine Boumans ( website-beheerder )   Mw. José Dahlmans
Hunsstraat 1a   Landsruwe 24
6367 JJ  Ubachsberg   6367 MC  Ubachsberg
Tel.: 06-25011349   Tel.: 06-11317397
ine.boumans@gmail.com   jose.dahlmans@home.nl
     
     
     
     
     
     
     
Geestelijk adviseur :    
Pastoor René Pisters    
Pastoriestraat 15    
6369 AN  Simpelveld    
Tel.: 045-5441818    
pisters@parochiesimpelveld.nl