De afdeling

ZijActief Stevensweert

Van harte welkom op de site van ZijActief Stevensweert

Onze afdeling heeft  op dit moment 50 leden. Ook u bent van harte welkom om u bij ons aan te sluiten.
De contributie bedraagt 35,00 euro per jaar. Leden kunnen de thema bijeenkomsten gratis bezoeken. Tijdens de pauze wordt u een kopje koffie of thee aangeboden met koekje of vlaai.

Ook niet leden zijn welkom bij onze bijeenkomsten. Van hen vragen wij een bijdrage van € 3 voor de koffie etc.

De activiteiten vinden plaats in het MFC (Multi Functioneel Centrum), Jan van Steffeswertplein 2,
6107 BZ Stevensweert. Ingang: volg pad tussen museum en kerk, poortje door en dan de laatste deur links.
De aanvangstijden zijn 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur), uitgezonderd de jaarvergadering en de Kerstviering die om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) beginnen.

Zie voor meer informatie over onze bijeenkomsten de pagina met het afdelingsprogramma en de pagina met afdelingsnieuws. Ook in de Stevensbode en het Waekblaad wordt in de week voor de bijeenkomst  een artikel met aanvullende informatie over de komende avond geplaatst.

Wilt u meer weten over onze gezellige vereniging, neem dan contact op met een van onze bestuursleden. Of kom vrijblijvend een avond bezoeken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.


Samenstelling bestuur

Voorzitter: 
Jacqueline Brenters
Roumerweg 15
6107 AC Stevensweert
0475-552118 /  06 44 94 80 90 email: jacbrenters@home.nl

Secretaris: 
Trezie Mueters
Eiland 4a, 6107 CA Stevensweert
0475-551853 e-mail: tmueters@hotmail.com

Penningmeester:
Truus Schmitz
Op het Root 3, 6107 CR Stevensweert
0475-551819 e-mail: schmidtzj@home.nl

Leden: 
Auctje van der Kam
Singelstraat Noord 5, 6107 CK Stevensweert
0475-850508 / 06 53 75 23 49 e-mail :auctje.vanderkam@gmail.com

José van Laanen
Gouv. Houbenstraat 25, 6107 AX Stevensweert
0475-559150 e-mail : josevanlaanen@hotmail.com

Marian Houtackers
Breedenweg 4, 6114 LA Susteren
046-4491934 e-mail : marian@houtackers.nl

 

 


Bestuur ZijActief - Stevensweert