Spaubeek


Van harte welkom op de webpagina van Zijactief afdeling Spaubeek.


                        Ons bestuur bestaat uit:
 


    Voorzitter             Ietje Heemels                     Tel. 06 22726275             ietje.heemels@gmail.com
 
    Secretaris            Lisanne Jaspers                 Tel. 046-4431479             lisannejaspers@gmail.com  

    Penningm.           Karin van Westerhoven      Tel. 046-4433847             j.westerhoven@kpnplanet.nl 
                                                                            Mob.0633509425
 
    Bestuursleden     Mia Wierts                          Tel. 046-4432552              miawierts@kpnmail.nl 

                                Anny Derks                         Tel. 046-4749781             a.derks@xs4all.nl

 

Bestuur

              

 Onze werkgroep bestaat uit 7 dames 

                     

M.Houtvast                Dorpstraat 108           Tel. 046-443280
M.Kusters                  Hobbelrade 99            Tel. 046-4434584
R.Nijsten                   Soppestraat 6              Tel. 046-4432117
L. Salden                   Zandstraat 2               Tel. 046-4431958
F.Burger                    Hobbelrade 52            Tel. 046-4432801
H.Vanderbooren       Zandstraat 8                Tel. 046-4431219
I. Heemels                Johan Frisostraat 32    Tel. 06 22726275

 

Webmasters:           Mia Wierts                    miawierts@kpnmail.nl  
                                 Mieke Hautvast            hautspau@gmail.com