De afdeling

      
 

ZijActief is een actieve vereniging in Sevenum voor vrouwen van alle leeftijden.
Wij organiseren fijne avonden met lezingen,demonstraties,excursies, fietstocht enz.
Wij hebben 46 leden en komen gemiddeld 2 keer in de maand bij elkaar.
De bijeenkomsten zijn in "De Wingerd" op dinsdag of donderdag
Op Woensdagavond is er gym in sporthal "De Kruisweide" 
De contributie is € 35,- per jaar.
Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Hebt U zin om eens een avond bij te wonen kom dan gerust eens naar  "De Wingerd"
Hebt U vragen of leuke suggesties laat het dan even weten per mail,

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Truus Hoeijmakers-Hoeijmakers
Snelkensstraat 8 
5975 PD Sevenum
truushoe9@gmail.com

Penningmeester/ Secretariaat
Vicevoorzitter
Leen Raedts-Keijsers
Broek 18
5975 PB Sevenum
braedts@online.nl

Notuliste 
Berta Selten-Faasen 
Boswachtersweg 5
5975 ND Sevenum
berta.selten@hetnet.nl
 

Ledenactiviteiten
Ans Raedts-Leijsten
De Donckstraat 16 a
5975 AC Sevenum
p.raedts@kpnmail.nl