De afdeling

Welkom op de pagina van ZijActief Schimmert

Wij zijn een vereniging van dames van jong tot oud.
We hebben ongeveer 140 leden.
Voor iedereen is er wat te doen,
soms leerzaam, soms ontspannend;
hetzij sportief hetzij creatief.
Het is gezellig, leerzaam en leuk.

De contributie bedraagt 22,50 euro.
Voor leden niet woonachtig in Schimmert bedraagt deze 25,00 euro.
Rekeningnummer NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief Schimmert o.v.v. contributie, naam en adres

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze bestuursleden of
per email: schimmertzijactief@gmail.com

 

BESTUUR ZijActief

Afdeling Schimmert

Voorzitter                vacant

Secretariaat             S. Vrancken-Nijsten
                                Klein Haasdal 54
                                Tel: 045-4041722

Penningmeester      vacant

Bestuurslid              S. Wiekken-Spierts
                                Langstraat 9
                                Tel: 045-4042436

Bestuurslid               R. Burgers-Cals
                                 Vauwerhofweg 12
                                 Tel. 045-4041958

Bestuurslid                E. van Kordenoordt-Ritzen
                                  Kruisstraat 34
                                  045-4042066

Bestuurslid                R. Lemaire-Vandewall
                                  Dr. Hermansstraat 26
                                  045-4041417

Privacy Beleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken.

Ook ZijActief Limburg verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid om datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het Privacy Beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZijActief Limburg. ZijActief Limburg heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

Het Privacy Beleid en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden op de website www.zijactieflimburg.nl