De afdeling

Welkom op de pagina van ZijActief Schimmert

Wij zijn een vereniging van dames van jong tot oud.
We hebben ongeveer 170 leden.
Voor iedereen is er wat te doen,
soms leerzaam, soms ontspannend;
hetzij sportief hetzij creatief.
Het is gezellig, leerzaam en leuk.

De contributie bedraagt 22,50 euro.
Voor leden niet woonachtig in Schimmert bedraagt deze 25,00 euro.
Rekeningnummer NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief Schimmert o.v.v. contributie, naam en adres

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

 

BESTUUR ZijActief

Afdeling Schimmert

Voorzitter                vacant

Secretariaat             S. Vrancken-Nijsten
                                Klein Haasdal 54
                                Tel: 045-4041722

Penningmeester      T. Tekstra-Wiekken
                                Knolwei 17
                                Tel: 045-4042221
 

Bestuurslid               J. Spronken-Vankan
                                Op de Bies 44
                                Tel: 045-4042070
                              
Ondersteunend lid   S. Wiekken-Spierts
                                Langstraat 9
                                Tel: 045-4042436