De afdeling

Welkom op de pagina van ZijActief Schimmert

Wij zijn een vereniging van dames van jong tot oud.
We hebben ongeveer 160 leden.
Voor iedereen is er wat te doen,
soms leerzaam, soms ontspannend;
hetzij sportief hetzij creatief.
Het is gezellig, leerzaam en leuk.

De contributie bedraagt 22,50 euro.
Voor leden niet woonachtig in Schimmert bedraagt deze 25,00 euro.
Rekeningnummer NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief Schimmert o.v.v. contributie, naam en adres

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

 

BESTUUR ZijActief

Afdeling Schimmert

Voorzitter                vacant

Secretariaat             S. Vrancken-Nijsten
                                Klein Haasdal 54
                                Tel: 045-4041722

Penningmeester      T. Tekstra-Wiekken
                                Knolwei 17
                                Tel: 045-4042221

Bestuurslid              S. Wiekken-Spierts
                                Langstraat 9
                                Tel: 045-4042436

Bestuurslid               R. Burgers-Cals
                                 Vauwerhofweg 12
                                 Tel. 045-4041958