De afdeling

Welkom op de website van afdeling Nieuwstadt!
 
ZijActief Nieuwstadt.
Het is een gezellige en educatieve vereniging voor de vrouw van nu en telt ongeveer 100 leden.
Wat heeft afdeling Nieuwstadt te bieden?
Wij hebben een gevarieerd programma dat afgewisseld wordt met lezingen over actuele en medische zaken, creatieve avonden, gezellige uitstapjes en cursussen. Waar en wanneer ?
Wij komen twee maal in de maand op woensdagavond bij elkaar. Meestal vinden deze ontmoetingen  plaats in het gemeenschapshuis, Millenerstraat 4, 6118 CB in Nieuwstadt, maar vaak gaan we ook naar andere locaties. Kom vrijblijvend naar een van onze avonden!

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onderstaande bestuursleden:


BESTUUR:

Voorzitter  
Miet Theunissen-Ophelders
Molenstraat 63
6116 CC Roosteren 
Telefoon 046-4491151

Vice-voorzitter
Ria Thomissen - Droppert
Gelrehof 1
6118 DB Nieuwstadt
Telefoon: 046-8504775

Secretaris
Tiny Renet-Erkens
Meijlaertsweg 2
6118 EL Nieuwstadt
Telefoon: 046-4859021

Penningmeester
Ine Pijper-Fijen
Haverterweg 47
6118 EB Nieuwstadt
Telefoon: 046-4233092

Bestuurslid:
Marij Stelten-Holten,
Gasthuisstraat 9
6118 BH Nieuwstadt.
Telefoon: 046-4851404  

Karin Wolters-Stelten,
Reinald van Gelrestraat 13
6118 AD Nieuwstadt,
Telefoon: 046-4266822

Werkgroep PR
Anja Defauwes-Kessels
Telefoon: 046-4856933

Het algemene e-mailadres van ZijActief Nieuwstadt is: zijactiefnieuwstadt1@gmail.com 

Bankrekeningnummer: NL71 RABO 01368.90318 t.n.v. ZijActief afdeling Nieuwstadt
     
Contributie:                 € 35,00
S.v.p. betalen voor 31 januari 2020
 

Opgave activiteiten 2020 
- voorkeur opgave d.m.v. betaling via bank met duidelijke omschrijving van naam en activiteit.
- óf contante betaling bij Marij Stelten, M. Gasthuisstraat 9, 6118 BH Nieuwstadt met vermelding van naam en activiteit op de envelop
- óf contante betaling bij Ria Thomissen met vermelding van naam en activiteit op de envelop.
- Aanmelding bij Susteren en Munstergeleen blijven ongewijzigd.Tijdstip en plaats van de activiteiten worden nader bekend gemaakt in van Hoes tot Hoes, Ozonnieuws, het Waekblad en via e-mail.

 
Attentie : 

Valt er iets te vieren; geef het ons dan door!
We stellen het zeer op prijs en niemand wordt vergeten! 

Zie ook nieuwsrubriek 'Wist je dat'.


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2020.