Onze afdeling

Welkom bij ZijActief  St. Catharina Nederweert-Eind  

                                 
Een afdeling uit de kring Weert.

ZijActief Limburg bestaat al sinds 1930.
Het was de L.L.T.B. die besloot om meer zorg en aandacht te besteden aan de boerinnen door de oprichting van de Boerinnenbond. In de beginjaren werden er cursussen gegeven in godsdienst,
sociaal opvoedkundige thema’s als mede kook- en bakcursussen, handwerken enzovoort.

In 1961 veranderde de naam Boerinnenbond in Limburgse Vrouwenbeweging (L.V.B.).
De ontwikkelingen binnen de kerk, de opvoeding, verhoudingen tussen ouders
en kinderen en de emancipatie van de vrouw in de jaren zestig gingen ook niet
ongemerkt voorbij aan de L.V.B.

Onze afdeling Nederweert-Eind bestaat sinds 8 februari 1950 en is beslist niet stil blijven staan.
In 2001 veranderde de L.V.B. haar naam in ZijActief Limburg, het geen de aansluiting met koepelorganisaties benadrukt en laat zien dat wij als modern vrouwenplatform zijn meegegaan met de stroom. Met de beweging van het leven.

We stellen ieder jaar met veel zorg een jaarprogramma samen met een inhoud die past in de huidige samenleving.
Onderwerpen waar je misschien wel ooit van gehoord hebt,
maar het fijne er niet van weet.

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt, wilt u ook kunnen meepraten en denken
in deze drukke jachtige tijd?
Gun uzelf dan een avond per maand ZijActief en voel u thuis tussen al die vrouwen die graag hun denk- en zienswijze willen verruimen. 

Het bestuur van de afdeling Nederweert-Eind: 
Annie Jonkers- van Geleuken
Voorzitter tel. 06-15386320
jlgjonkers19@gmail.com

Diny van Leeuwen- Aarts
Penningmeester tel. 0495-651949
diny@onsboerenerf.com

Wilhelmien Schreurs- van Riet
Secretaris tel. 0495-625193 
schreursw60@gmail.com

Carla Beerens- Hermans
Notulist tel. 0495-631831

Ida Hermans- Homs 
Bestuurslid tel. 0495-632060

Jos Dubelaar-Tijssen
Bestuurslid tel. 06-10205050

Tiny Linders-Weekers
Bestuurslid tel. 0495-631746

Bankrekeningnummer NL04RABO0135508886