Afdeling Meijel

                                                        

                                                   Locatie: Gemeenschapshuis d'n  Binger Alexanderplein Meijel                                                               

 

Bestuur bestaat uit:             
Voorzitter:            Ans Raedts                                      
                              Molenhaagweg 9
                              5768 EE  Meijel
                              077 4663153

Secretaresse :     Toos Manders
                              Kerkveld 7
                              5768 BA  Meijel
                              077 4669250
                              secretariaatzijactiefmeijel@gmail.com

Penningmeester: Truus Janssen
                              Groenveld 4
                              5768 GX Meijel
                              077 4662144

Bestuursleden:    Mia  Strijbos
                              De Regeakker 14
                              5768  XV  Meijel
                              077 4662422