Afdeling Meijel

                                                        

                                                   Locatie: Gemeenschapshuis d'n  Binger Alexanderplein Meijel                                                               

 

Bestuur bestaat uit:             
Voorzitter:            Ans Raedts                                      
                              Molenhaagweg 9
                              5768 EE  Meijel
                              077 4663153

Secretaris; :          Lijda Oomen
                              't Raodhusj 25
                              5768 AZ  Meijel
                              0621496759
                              zijaktiefmeijel@gmail.com

Penningmeester: Truus Janssen
                              Groenveld 4
                              5768 GX Meijel
                              077 4662144

Bestuursleden:    Mia  Strijbos                        
                              De Regeakker 14                 
                              5768  XV  Meijel                   
                              077 4662422                        

                              Rieky van der Elst
                              Donk 3
                              5768 XM Meijel
                              077 8501533

                              Truus Koopmans
                              In de Haag 6
                              5768 HB Meijel
                              077 4662531