De afdeling

ZijActief, afdeling Maria Hoop behoort tot de kring Zuiderpoort.

Het dorp is zeer landelijk gelegen  en omringd door bossen en weilanden.

Maria Hoop was van oudsher dan ook een dorp met veel agrarische aktiviteiten. De oprichting van een Boerinnenbond, in 1935, was dus ook geheel logisch. De boerinnenbond veranderde later in Limburgse Vrouwenbond en een tiental jaren terug in ZijActief, afdeling Maria Hoop. De laatste decennia is de agrarische bedrijvigheid helaas geminimaliseerd.

ZijActief Maria Hoop organiseert voor haar leden gezellige en informatieve avonden, lezingen, demonstraties, voorlichting, excursies en cursussen met als doel sociale, culturele, emancipatorische en educatieve vorming voor vrouwen.

Heeft u zin om eens een avond bij te wonen kom dan gerust eens aan. U bent van harte welkom.De bijdrage is €.5,00. Hebt u vragen of leuke suggesties laat dit dan even weten per mail.

De aktiviteiten worden gehouden in:

café Boszicht Annendaalderweg 73 6105 AS Maria Hoop  0475-301276

Gemeenschapshuis De Annedaal Annedaalderweg 2 6105 AT Maria Hoop

In verband met de corona maatregelen wordt er per activiteit beslist welke lokatie van toepassing is.

 Aanvang 20.00 uur, tenzij anders is vermeld. Zie het afdelingsprogramma.

Lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij uiterlijk één maand voor de vervaldatum schriftelijk wordt afgemeld bij het secretariaat.

De contributie bedraagt voor 2021 €. 35.00 en te voldoen vóór 1 februari op bankrekeningnummer NL37RABO0132001063 tnv ZijActief afdeling Maria Hoop met vermelding van jouw naam.

Voor bijzondere aktiviteiten (uitstapjes) wordt aan de leden een eigen bijdrage gevraagd.

Het ledenblad Zij & Zo verschijnt drie keer per jaar en krijgt u automatisch per post toegestuurd.

Voor activiteiten van ZijActief Limburg zie ook de website voor algemene informatie: www.zijactieflimburg.nl

Bij ziekte:

Laat het ons even weten, zodat wij als bestuur niemand vergeten,

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:    

Resie van den Goor-van Pol

Resie@live.nl

0475402110

Secretaris

Mieke van Cruchten-Geerlings

06-615511977

Mvcruchten25@gmail.com

secretariaat: zijactiefmariahoop@gmail.com

Penningmeester:

Marly Coenen- van Montfort

06-48637344

Marlycoenen@hetnet.nl

Bestuursleden

Jeanne Willems- Tholen

0475-301330

f.willems35@kpnplanet.nl

Toos Hermans-Joris

0475-301733

Aktiviteitencommissie 2021:

Annie Maassen

Ien Nelissen 

namens het bestuur Mieke van Cruchten.

Websitebeheerders:

Marly Coenen- van Montfort

Mieke van Cruchten