De afdeling Maasbracht-Beek

 

Via deze site proberen wij u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en mededelingen over de komende activiteiten van onze vereniging.

Maasbracht-Beek is één van de kernen van de gemeente Maasgouw.
Maasbracht-Beek ligt ingesloten tussen de A2, de A73, de bosrijke Linnerweerd en de Maas.
Onze gemeente – gelegen in het midden van Limburg - heeft een rijke historie, een mooie natuur met de bekende Maasplassen en een bosrijk landschap.

Onze vereniging telt momenteel 111 leden en is een vereniging voor vrouwen van deze tijd, voor jong en oud.

Onze doelstelling is:
ONTMOETEN, ONTSPANNEN EN ONTPLOOIEN voor de vrouw van nu.

Wat heeft de afdeling Maasbracht-Beek te bieden?
Wij hebben een gevarieerd programma met bijeenkomsten over medische zaken, creatieve avonden, gezellige uitstapjes, een volksdansgroep en cursussen.
Samen met de provinciale organisatie worden vrouwenbelangen behartigd.

De activiteiten vinden plaats op donderdagavond in het Baekerhoes, Kerkstraat 1 te Maasbracht-Beek. Aanvang 20.00 uur.
+
Maandagmorgen: volksdansen
Dinsdagmorgen: beter bewegen
+
Meer informatie over onze activiteiten vindt u op de linksboven genoemde pagina's: 
Programma, Nieuws en Foto's.

In het "Brachter Blaedje" en "VIA-Maasgouw" staat eveneens een aanvullende informatie over de activiteit.

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar.

Kom vrijblijvend naar één van onze avonden. U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van onze bestuursleden.

Secretariaat: Lily Sentjens-Caris -  Oliesteenstraat 13 -  6051 JT Maasbracht -  0475-465457 

  
 zijactiefmbb@ziggo.nl

 

Bestuur:        

 Marjan Stuff-De Graaff                  tel. 0475-461199  (Voorzitter)

 Jeanne Jochems-van de Weijer  tel. 0475-461270  (Vice-voorzitter)

 Lily Sentjens-Caris                         tel. 0475-465457  (Secretaris)

 Ine Hannen-Dirkx                          tel. 0475-465083  (Penningmeester) 

 Margot Slangen-Smeets               tel. 0475-462626  (plv. Secretaris)

 Henny Krijn-Ramakers                  tel. 06-28342199  (plv. Penningmeester)

 Corry Cox-van Wegberg                 tel. 06-53705201                                                       
                                                       

Vriendelijk verzoek:
is één van onze leden langdurig ziek, laat dit dan even weten aan één van de bestuursleden!
Wij zorgen dan voor een passende attentie.
Heeft u iets te vieren (bijv. een huwelijksjubileum)?
Ook dit mag u doorgeven aan één van de bestuursleden.
Namens de vereniging wordt dan een attentie aangeboden.

 

Kringactiviteiten:
dinsdag 10 oktober: Ledendag ZijActief Limburg: HILTHO Horst
donderdag 9 november: Algemene Ledenvergadering te Roermond

.Ons jaarprogramma 2017 :

26 januari
Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering)
aansluitend voorlichting door de Rabobank

9 februari
lezing over het Rode Kruis door dokter Ficken

23 februari
carnavalsavond

16 maart
Italiaanse avond door Zane e Vino

30 maart
lezing ouderenmishandeling door Jo Linders

13 april
paasavond

woensdag 17 mei
meiviering in onze eigen kerk, aansluitend moederdagviering

zondag 27 augustus
boeken- en sjoemelmert

5 oktober
Lezing door Wies en Jos Beijers van de Herbergier in Grathem.

vrijdag 20 oktober
feestavond

2 november
spekavond

16 november
creatieve / doe avond

30 november
sinterklaaskienen

14 december
Kerstavond

 

YouTube  /  Facebook : klik op onderstaande links:

       &