De afdeling Maasbracht-Beek 2019


6 juni

BBQ en afsluiting eerste halfjaar

***************************************************************

Via deze site proberen wij u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en mededelingen over de komende activiteiten van onze vereniging.

Maasbracht-Beek is één van de kernen van de gemeente Maasgouw.
Maasbracht-Beek ligt ingesloten tussen de A2, de A73, de bosrijke Linnerweerd en de Maas.
Onze gemeente – gelegen in het midden van Limburg - heeft een rijke historie, een mooie natuur met de bekende Maasplassen en een bosrijk landschap.

Onze vereniging telt momenteel 111 leden en is een vereniging voor vrouwen van deze tijd, voor jong en oud.

Onze doelstelling is:
ONTMOETEN, ONTSPANNEN EN ONTPLOOIEN voor de vrouw van nu.

Wat heeft de afdeling Maasbracht-Beek te bieden?
Wij hebben een gevarieerd programma met bijeenkomsten over medische zaken, creatieve avonden, gezellige uitstapjes, een volksdansgroep en cursussen.
Samen met de provinciale organisatie worden vrouwenbelangen behartigd.

De activiteiten vinden plaats op donderdagavond in het Baekerhoes, Kerkstraat 1 te Maasbracht-Beek. Aanvang 20.00 uur.
+
Maandagmorgen: volksdansen
Dinsdagmorgen: beter bewegen
+
Meer informatie over onze activiteiten vindt u op de linksboven genoemde pagina's: 
Programma, Nieuws en Foto's.

In het "Brachter Blaedje" en "VIA-Maasgouw" staat eveneens een aanvullende informatie over de activiteit.

De contributie bedraagt € 27,50 per jaar.

Kom vrijblijvend naar één van onze avonden. U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van onze bestuursleden.

Secretariaat: Lily Sentjens-Caris -  Oliesteenstraat 13 -  6051 JT Maasbracht -  0475-465457 

  
 zijactiefmbb@ziggo.nl

Bestuur: 

 Margot Slangen-Smeets               tel. 06-52497672      

 Jeanne Jochems-van de Weijer  tel. 0475-461270

 Lily Sentjens-Caris                         tel. 0475-465457

 Ine Hannen-Dirkx                          tel. 0475-465083

Drie nieuwe bestuursleden, te weten:

Lidy van der Goot

Marleen van Ijzendoorn

Marion Slangen
                                                      

Vriendelijk verzoek:
is één van onze leden langdurig ziek, laat dit dan even weten aan één van de bestuursleden!
Wij zorgen dan voor een passende attentie.
Heeft u iets te vieren (bijv. een huwelijksjubileum)?
Ook dit mag u doorgeven aan één van de bestuursleden.
Namens de vereniging wordt dan een attentie aangeboden.