ZijActief Afdeling Maasbracht-Beek 2021

11-11 19:30

High Tea

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Via deze site proberen wij u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en mededelingen over de komende activiteiten van onze vereniging.

Maasbracht-Beek is één van de kernen van de gemeente Maasgouw.
Maasbracht-Beek ligt ingesloten tussen de A2, de A73, de bosrijke Linnerweerd en de Maas.
Onze gemeente – gelegen in het midden van Limburg - heeft een rijke historie, een mooie natuur met de bekende Maasplassen en een bosrijk landschap.

Onze vereniging telt momenteel 79 leden en is een vereniging voor vrouwen van deze tijd, voor jong en oud.

 

Onze doelstelling is:
ONTMOETEN, ONTSPANNEN EN ONTPLOOIEN voor de vrouw van nu.

Wat heeft de afdeling Maasbracht-Beek te bieden?
Wij hebben een gevarieerd programma met bijeenkomsten over medische zaken,
creatieve avonden, gezellige uitstapjes, een volksdansgroep en cursussen.
Samen met de provinciale organisatie worden vrouwenbelangen behartigd.

Onze ZijAktief-avond is op donderdag 
Aanvang 19.30 uur, tenzij anders vermeld.
+
Maandagmorgen: volksdansen
Dinsdagmorgen: beter bewegen
+
Meer informatie over onze activiteiten vindt u op de linksboven genoemde pagina's: 
Programma, Nieuws en Foto's.

In het "Brachter Blaedje" en "VIA-Maasgouw" staat eveneens een aanvullende informatie over de activiteit.

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar.

Kom vrijblijvend naar één van onze avonden. U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van onze bestuursleden.

Margot Slangen-Smeets                  tel. 06-52497672
Ine Hannen-Dirkx                             tel. 0475-465083
Marleen van Ijzendoorn-Slangen    tel. 06-14546998
Marion Slangen                                tel. 06-12936677

Lidy van der Goot-Wilms                 tel- 06-27116054

Secretariaat:     Marleen Slangen  ( zijactiefmbb@gmail.com )

Vriendelijk verzoek:

is één van onze leden langdurig ziek, laat dit dan even weten aan één van de bestuursleden!
Wij zorgen dan voor een passende attentie.
Heeft u iets te vieren (bijv. een huwelijksjubileum)?
Ook dit mag u doorgeven aan één van de bestuursleden.
Namens de vereniging wordt dan een attentie aangeboden.