De afdeling

     

WELKOM OP DE SITE  VAN ZIJACTIEF LANDGRAAF

LANDGRAAF  is in 1982 ontstaan uit de drie voormalige gemeenten Schaesberg, Nieuwenhagen
en Ubach over Worms.
Onze vereniging bestaat  sinds 1937.

Alle dames van Landgraaf zijn van harte welkom in onze vereniging, die nu 88 leden telt.
We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen en bieden een gevarieerd programma dat afgewisseld wordt met boeiende themabijeenkomsten, workshops, excursies,
uitstapjes en vooral veel gezelligheid.

De meeste activiteiten vinden plaats in het Multi Functioneel Centrum An d’r Put,
Pastoor Scheepersstraat 3, 6374 HR Landgraaf ( Waubach ).

Bovendien wordt er  elke 1e woensdag van de maand  gewandeld en elke 3e woensdag
van de maand (bij goed weer)  gefietst.

Contributie: per jaar  € 30,-- ,  waarvan in 2022 per lid een bedrag van € 15,13
wordt afgedragen  aan ZijActief Limburg
Nieuwe aanmeldingen leden januari t/m juni € 30,--
Vanaf september € 15,--,  oktober € 13.-- en november € 11,--. December geen inschrijvingen.

Rabobank ZijActief Landgraaf IBAN  NL23Rabo 015.17.25.780

ZijActief Landgraaf stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan goederen
 en/of personen ontstaan tijdens ZijActief-activiteiten.

Kijk verder onder Afdelingsprogramma  voor activiteiten op onze website:
www.zijactieflandgraaf.nl  

 

BESTUUR:

Voorzitter:                   Functie vacant.

Secretaris :                Thea Gielen-Mewissen, Rooseveltstraat 9, 6374 JA  LANDGRAAF
                                   Tel. 045-5314107        E-mail: zijactieflandgraaf2002@gmail.com
Penningmeester:       Annie Moonen-Tõnnissen Past.Scheepersstraat 71 6374 HR  LANDGRAAF
                                    Tel. 045 - 5316550                        
Bestuurslid:               Anneke Hageman, Herman van der Loopstraat  6374 DT Landgraaf 
                                        
Webmaster:               Annie Mulder-Gabriël, Tel. 045 5317918  

   
Ere-voorzitter :           Gerda  Bisschops-Silvertant, Europaweg 185 tel. 045- 5322287                  
Ere-lid:                        Burga Gielen-Loo,  Terwaerderveldje 17,  tel.045- 5317498
Geestelijk adv.:          H. Notermans     Pastoor  parochie H.Jozef , Waubach

Als u lid of bestuurslid wilt worden bij ZijActief Landgraaf neem dan contact op                                   
met  een van onze bestuursleden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------