De afdeling

Koningsbosch is een klein dorp dat grenst aan Duitsland, maar telt veel  verenigingen waar ZijActief er een van is. Onze vereniging verzorgt lezingen en ontspanningsavonden voor jong en oud. Afgelopen jaar heeft zij haar 60 jarig jubileum gevierd, en hopen nog vele jaren op deze wijze door te gaan. Ook is er binnen onze vereniging een dansgroep actief  die  al weer 25 jaar bestaat, en zijn er  2  fietsgroepen waar  niet leden  ook  aan kunnen deelnemen. Deze starten in het voorjaar en gaan door tot september, iedere woensdagavond bij goed weer.

 

         Bestuur:                                                                                                                  

  • voorzitster;

Vacant
 

  • Secretaresse-vicevoorzitster;

D. Roumen
Bosstraat 67
6101NW Echt
Tel. 0475-483019

e-mail; delieroumen@hotmail.nl

Ondersteuning bestuur: Margo Leurs

Ondersteunende taken: Bep Gehlen, Toos Paulissen, Els Tholen

 

  • Penningmeester;

          Lenie Ramacher

 

  • Gemeenschapshuis
  • Oos Heem
  • Tel. 0475-302004

 

Banknr. Zijactief; 

Iban;  NL71RABO0126294038

BIC; RABONL2

contributie;  40€ per jaar.

 

 

webmaster;