De afdeling

Koningsbosch is een klein dorp dat grenst aan Duitsland, maar telt veel  verenigingen waar ZijActief er een van is. Onze vereniging verzorgt lezingen en ontspanningsavonden voor jong en oud. Wij zijn sinds 1955 actief. Wij hopen nog vele jaren op deze wijze door te kunnen gaan. Er zijn 2 fietsgroepen waar  niet-leden ook aan kunnen deelnemen. Deze starten in het voorjaar en gaan door tot september, iedere woensdagavond bij goed weer.

 

         Bestuur:                                                                                                                  

  • voorzitster;

Vacant
 

  • Secretaresse-vicevoorzitster;

Delie Roumen
Bosstraat 67
6101NW Echt
Tel. 0475-483019

Bestuursleden: Lenie Ramacher-Beaumont, Annie Römkens, Angelie Manabat-Janssen, Margo Leurs-Mooren

Ondersteuning bestuur: Margo Leurs-Mooren

Ondersteunende taken: Bep Gehlen-Körvers, Toos Paulissen-Janssen, Els Tholen-Evers,

 

  • Penningmeester;

          Lenie Ramacher-Beaumont

 

 

Banknr. Zijactief; 

Iban;  NL71RABO0126294038

BIC; RABONL2

contributie;  40€ per jaar.

 

 

webmaster;

Angelie Manabat-Janssen