De afdeling

 


Activiteiten & bijeenkomsten
•De bijeenkomsten beginnen altijd om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
•Afmelden voor een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld kan kostenloos tot een week voor aanvang van deze activiteit. Bij het niet tijdig afmelden voor een activiteit waar u zich reeds voor had opgeven, betaalt u de integrale kosten van de activiteit per persoon, dus niet uitsluitend uw eigen bijdrage!
•Als we carpoolen, betaalt elke passagier aan de chauffeur € 3,00 voor ritten in de directe omgeving en € 7,00 voor de jaarvergadering in Roermond.

Doorlopende activiteiten
•Elke maandag is er gym van 20.30 uur tot 21.30 uur in de gymzaal te Hulsberg
•Herhalingsles reanimatie, aanmelden en info bij mevr. Ine Schoonenberg  tel. nr. 06-33824758
 

Contributie
Graag willen we er u nogmaals op attenderen, om de contributie van € 32.50 voor  20 januari 2022 over te maken.
Op bankrekening; IBAN nr. NL37RABO0124119328 t.n.v. ZijActief afd. Hulsberg onder vermelding van ‘contributie 2022’ met vermelding naam en meisjesnaam.
Indien niet schriftelijk opgezegd voor 1 januari, wordt uw lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

 

 

Opgave voor activiteit bij Ans Claassen met  je meisjesnaam erbij . ansclaassen123@gmail.com 

bij geen mailadres via tel.nr. 045-4053539

Betaling via de bank. Je bent pas definitief aangemeld na de betaling per bank.

 

Het bestuur bij Zij-Actief Hulsberg bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Wilma Tonnaer
045-4051907  mobiel 06-34891834   e-mail: wilma.tonnaer@ziggo.nl


Secretaris:

Nieke Pinkaarts

045-4052435 mobiel 06-31537945  e-mail: niekepinkaarts@home.nl


Penningmeester:

Elly Bertholet

045-4051497  e-mail:ebertholet@home.nlBestuurslid:

Ans Claassen

045-4053539   e-mail: ansclaassen123@gmail.com

 

 

 


Als u lid of bestuurslid wilt worden bij Zij-Actief Hulsberg neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden.