De afdeling

 


Activiteiten & bijeenkomsten
•De bijeenkomsten beginnen altijd om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
•Afmelden voor een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld kan kostenloos tot een week voor aanvang van deze activiteit. Bij het niet tijdig afmelden voor een activiteit waar u zich reeds voor had opgeven, betaalt u de integrale kosten van de activiteit per persoon, dus niet uitsluitend uw eigen bijdrage!
•Als we carpoolen, betaalt elke passagier aan de chauffeur € 3,00 voor ritten in de directe omgeving en € 7,00 voor de jaarvergadering in Roermond.

Doorlopende activiteiten
•Elke maandag is er gym van 20.30 uur tot 21.30 uur in de gymzaal te Hulsberg
•Herhalingsles reanimatie, aanmelden en info bij Karin Kroes   tel.nr. 045-4053891
 

Contributie
Graag willen we er u nogmaals op attenderen, om de contributie van € 30.00 voor  20 januari 2020 over te maken.
Op bankrekening; IBAN nr. NL37RABO0124119328 t.n.v. ZijActief afd. Hulsberg onder vermelding van ‘contributie 2020’ met vermelding naam en meisjesnaam.
Indien niet schriftelijk opgezegd voor 1 januari, wordt uw lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Bij verlies of aanvraag nieuw programma boekje : € 4.00

 

Opgave voor activiteit bij Gertie per mail ; gerda.smits@home.nl

Betaling via de bank. Je bent pas definitief aangemeld na de betaling per bank.

 

Het bestuur bij Zij-Actief Hulsberg bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Wilma Tonnaer
045-4051907    e-mail: wilma.tonnaer@ziggo.nl

Vice-voorzitter:
Gertie Smits
045-5245417   e-mail: gerda.smits@home.nl

Secretaris:

Nieke Pinkaarts

045-4052435   e-mail: niekepinkaarts@home.nl


Penningmeester:

Ine Ritzen

045-4059244   e-mail: ineritzen@outlook.comOverige bestuursleden:

Ans Claassen

045-4053539   e-mail: ansclaassen123@gmail.com

 

 

 


Als u lid of bestuurslid wilt worden bij Zij-Actief Hulsberg neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden.