ZijActief Heijen

Welkom op de site van ZijActief Heijen, fijn dat U ons bezoekt.

ZijActief Heijen is een vereniging van vrouwen met 84 leden, aangesloten bij de Limburgse organisatie van ZijActief.

Wij bieden onze leden een gevarieerd jaarprogramma waarin  Ontmoeting Ontspanning en Ontplooiing centraal staan.
Samen met vrouwen uit je omgeving deelnemen aan een breed scala van activiteiten, informatieavonden over de meest
uitlopende thema's, culturele activiteiten, workshops, fietstocht en excursies.
Zie ons programma.

We hebben nog geen vaste verenigingsavond en zijn naarstig op zoek naar een geschikte locatie.

Heeft U interesse om lid te worden van onze vereniging, kom gerust geheel vrijblijvend een keer een ledenavond bijwonen.
De contributie bedraagt € 32.00 per jaar.

Aanmelden kan via zijactiefheijen@gmail.com of via een van onze bestuursleden.

 

De bestuursleden zijn:

Antoinette Linders               voorzitter              06-45768557      achmlinders@gmail.com

Annie Klauwer                    penningmeester    06-23987920      aklauwer@live.nl

Tonny Blom                        secretaris               06-40242093      tonnyblom@ziggo.nl

Truus Weemen                   bestuurslid            06-44868025      truus.weemen@live.nl

Gerdie Jansen                    bestuurslid           06-37329493      gerdiejansen@gmail.com