Gulpen

Welkom op de website van Zijactief afdeling Gulpen. Onze vereniging bestaat al sinds 1934, Alle dames van Gulpen zijn van harte welkom in deze vereniging. Ieder nieuw lid wordt vriendelijk ontvangen want hoe meer zielen hoe meer vreugde. We organiseren een keer per maand een activiteit, wat meestal leerzaam en gezellig is. Altijd op Woensdag avond in Timpaan te Gulpen aanvang 8 uur tot ong. 10.30 Kijk verder op onze website voor het jaarprogramma en verdere informatie. De contributie bedraagd voor 2012 € 22.50

                                                    

 

  Bestuur  Zijactief  afd.  Gulpen  2016Voorzitster :                               Mevr. Marij Lacroix - Conjaerts
                                                    Slenakerweg  23,  6271 PE  Gulpen
                                                    Tel: 043-4501977.   info@karsveld.nl

Secretaris en
Vice-voorzitster
:                      Mevr. Rietje Isenborghs - Hermans
                                                   Kiebeukel  9,  6271 BH  Gulpen
                                                   Tel: 043-4501643.

Penningmeester :                   Mevr. Marjo Peerboom - Smeets
                                                 Ingberdorpstraat  48,  6273 NG  Gulpen
                                                Tel:  043-4502414.   ingber@planet.nl

Bestuursleden :                      Mevr. Anneke Rademaker - van der Ploeg
                                                 Aardaker  8,  6271 EL  Gulpen
                                                 Tel : 043-4504434.   fjarademaker@home.nl

                                                  Mevr. Marianne Ploemen - Mullenders
                                                  Slenakerweg 1  6271PE  Gulpen
                                                  Tel : 043-4501860

Bankrelatie :                             Rabobank Gulpen
                                                  t.a.v.  Zijactief afd. Gulpen.
                                                  bankrekeningnummer.  11.78.02.239

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx