De afdeling Gronsveld-Rijckholt

Torenmolen Gronsveld

Onze afdeling behoort tot de kring Heuvelland.                                      

Voorzitter.
Truus Claessens  v.d. Bosch                                           
 
Secretaris
Mia Grootjans Kool                                                                                               
0642236735
Zijactief-gronsveld@ziggo.nl
                                                                                                     
Penningmeester.  
Elise Gorissen -  Roebroeks 

Bestuurslid. 
Corrij Goessens - Alberts                                                                                    

Bestuurslid  Notulist.
Maria Willems v.-  Wissen.

Bestuurslid
J
ose Wetzels - Camps


Webmaster
Mia Schoenmaekers - Damzo
0642909559
miadamzo@gmail.com

Wie zijn wij?

Wie ZijActief-Gronsveld-Rijckholt.
Wij zijn een bloeiende vereniging met  77 leden.
Wij zijn sinds 1936 officieel een vereniging. 
Wij zijn er voor alle vrouwen in iedere leeftijdcategorie.
Wij organiseren allerlei soorten uitstapjes.
Wij zetten ieder jaar iets creatiefs op het programma.
Wij "vieren"samen.
Wij organiseren informatieve bijeenkomsten.
Waar?       Onze vaste locatie is: Café Groesélt  Stationstraat 23 Gronsveld.
Wanneer? Onze vaste verenigingsavond is de dinsdagavond.
Wij             Beginnen meestal om 20.00 uur.
Wat?          De contributie is € 27.50 .( jan t/m dec.)