De afdeling Gronsveld-Rijckholt                                                                                                        Onze afdeling behoort tot de kring Heuvelland.                                      
                       
                                                                                Voorzitter.
                                                                                Truus Claessens  v.d. Bosch                                                                                                                   

                                                                                Secretaris
                                                                                Mia Grootjans Kool                                                                                               
                                                                                0642236735
                                                                                Zijactief
                                                                                Zijactief-gronsveld@kpnmail.nl

                                                                                Penningmeester.  
                                                                                Elise Gorissen -  Roebroeks 

                                                                                Bestuurslid. 
                                                                                Helma Senden - Wesche                                                                                    

                                                                                Bestuurslid  Notulist.
                                                                               Jose Wetzels - Camps

                                                                                Webmaster
                                                                                Mia Schoenmaekers - Damzo
                                                                                0642909559
                                                                                miadamzo@gmail.com

Wie zijn wij?

Wie ZijActief-Gronsveld-Rijckholt.
Wij zijn een bloeiende vereniging met  81 leden.
Wij zijn sinds 1936 officieel een vereniging. 
Wij zijn er voor alle vrouwen in iedere leeftijdcategorie.
Wij organiseren allerlei soorten uitstapjes.
Wij zetten ieder jaar iets creatiefs op het programma.
Wij "vieren"samen.
Wij organiseren informatieve bijeenkomsten.
Waar?       Onze vaste locatie is: Café Groesélt  Stationstraat 23 Gronsveld.
Wanneer? Onze vaste verenigingsavond is de dinsdagavond.
Wij             Beginnen meestal om 20.00 uur.
Wat?          De contributie is € 27.50 .( jan t/m dec.)