De afdeling

ZIJACTIEF GRASHOEK DE SLEUTEL VAN DE TOEKOMST

                           Afdeling Grashoek is een bloeiende vereniging met 133 leden variërend in
                                                               leeftijd van 30 tot 80 jaar.
                               We hebben om de twee weken een avond van september t/m mei.
                                     Met een gevarieerd programma van creatief tot informatief.

 


                     De avonden worden gehouden op woensdag, aanvang 20.00 uur en vinden plaats in de
                                                   Marisbergzaal van "De Ankerplaats"
                         Wij als ZijActief willen een ontmoetingspunt zijn voor de vrouwen van Grashoek.
                           Voor informatie kunt U zich wenden tot een van onderstaande bestuursleden.
 
                                                     De contributie per jaar bedraagt € 30.00

 

                           Voorzitster: 
                           Annemie Sprenkels
                           077-3071073

                           Vice -voorzitster:
                           Andrea Cruijsberg
                            077-3075293

                           Secretaris:
                           Marianne Gommans
                           077-3077359
 
                           Penningmeester:
                           Petra ter Voert
                           077-3074618

                           Bestuursleden 
                           Marianne Bos
                           077-3074817

                           Miek van Heugten
                           077-3076080

                           Silvia Krekels 
                           06-18765538

 

                                                      Op de maandagavond is er sporten, voor informatie kunt U terecht bij
                                                                             Marleen Spreeuwenberg tel.077-3077522 


                                                                           !!!Geluk is dat we elkaar nodig hebben!!!!