ZijActief afdeling Genhout

Woordje van onze voorzitter:
Alweer een jaar voorbij, een jaar waarin we weer een aantal mooie activiteiten met mekaar hebben ondernomen.
Maar ook een jaar, waarin onduidelijkheid kwam over het voortbestaan van onze thuislocatie, het Trefpunt. Het is zo belangrijk dat wij in Genhout ons verenigingsleven blijven koesteren en dat we kunnen blijven rekenen op onze leden en onze vrijwilligers, die onze vereniging een warm hart toedragen.
Daarom ben ik blij jullie mede te delen dat wij voor komend jaar een jaarprogramma hebben kunnen maken, met activiteiten in ons dorp alsook daarbuiten.
Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan ons ZijActief afdeling Genhout.
Ik wil jullie vragen om het komend jaar weer net zo actief, het zij actiever, deel te nemen aan onze vereniging. Want zonder jullie zijn wij niet ZijActief.
Ik hoop dat de activiteiten, die we georganiseerd hebben voor 2020 jullie aanspreken en dat we jullie vaak mogen ontmoeten bij onze activiteiten. Het blijft mensenwerk, het loopt zoals het loopt maar laten we blijven uitstralen dat wij trots zijn op ZijActief afdeling Genhout.

Dus dames welke interesse hebben in onze vereniging en die het leuk vinden om andere vrouwen te ontmoeten en samen gezellige activiteiten te ondernemen, roepen wij op om zich aan te melden als lid!!!

Wij hanteren een contributie van € 27,50 (per kalenderjaar) en bij een enkele activiteit vragen wij een eigen bijdrage.

Ons bestuur:
Suzanne Tijssen, voorzitter, 046-4377297 / 06-13177264
Monique Meijers, secretaris, 046-4751307 / 06-15092610
Ingrid Peukens, penningmeester, 046-4371673 / 06-30606418
Esther van den Maagdenberg, bestuurslid, 06-10997920
Paula Canton, bestuurslid


VOOR ONS PRIVACYBELEID VERWIJZEN WIJ JULLIE NAAR 'Nieuws' 


Wij wensen je voor
het nieuwe jaar
gezondheid, plezier en veel geluk
dan kan 2020 niet meer stuk!