ZijActief afdeling Genhout

Het afgelopen jaar hebben wij weer mooie activiteiten kunnen aanbieden aan onze leden.
De credits kunnen wij toeschrijven aan de werkgroep ‘programma maken’. Deze werkgroep hebben wij eind 2018 samengevoegd met de werkgroep ‘kerstviering’.
Het nieuwe programma van 2019 staat er ook weer met dank aan onze werkgroep ‘programma maken’!

Ook andere werkgroepen zijn afgelopen jaar actief geweest zodat niet alle taken op schouders van de bestuursleden is gekomen zoals de leden van de werkgoep ‘handjes met activiteiten’ en de werkgroep ‘lief & leed’. Dank aan leden van alle werkgroepen want… veel handen maken licht werk!

Mocht iemand interesse hebben om deel uit te maken van één van de werkgroepen, meld je aan zodat wij ZijActief actief kunnen blijven houden!

Wij hopen dat de activiteiten welke gepland staan voor 2019 jullie aanspreken en dat wij jullie in grote getalen mogen verwelkomen op onze activiteiten.

Laten wij er ook dit jaar weer een actief jaar van maken!

Op dit moment hebben wij 65 actieve leden van jong tot oud: ons jongste lid is 43 jaar en ons oudste lid is 91 jaar!
Wij nodigen hierbij alle dames, welke nog geen lid zijn, van harte uit om deel te nemen aan onze activiteiten: neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze bestuursleden. 

Wij hanteren een contributie van € 25,00 (per kalenderjaar) en bij een enkele activiteit vragen wij een eigen bijdrage.

Ons bestuur:
Suzanne Tijssen, voorzitter, 046-4377297 / 06-13177264
Monique Meijers, secretaris, 046-4751307
Esther Nollé, penningmeester, 06-10997920
Paula Canton, bestuurslid


VOOR ONS PRIVACYBELEID VERWIJZEN WIJ JULLIE NAAR 'Nieuws' 


Vriendschap is heel bijzonder
Vriendschap daar versta ik onder

Samen praten
Samen Luisteren
Samen lachen
Samen Fluisteren
Elkaar steunen bij verdriet
Met een bos vergeet-mij-niet
Opgaan in elkaars geluk
Dat is vriendschap uit één stuk