ZijActief afdeling Genhout

Met trots kijken wij terug op een bewogen jaar… Een jaar waarin we ons jubileum hebben afgesloten met een heerlijk patatje mét… en anderzijds met een onzekere tijd over het voortbestaan van onze vereniging.
Gelukkig mogen we zeggen dat we kunnen doorgaan met ZijActief afd. Genhout, dankzij de inzet van werkgroepen op werkzaamheden, die normalerwijs door het bestuur uitgevoerd worden.
Ik wil, mede namens het volledige bestuur, de mensen bedanken die zich hebben opgeworpen om in een werkgroep deel te nemen. We hopen uiteraard dat we, met de inzet van deze werkgroepen, kunnen blijven voortbestaan. Dus wij blijven een beroep doen op onze leden. Meld je aan als bestuurslid of neem deel aan een werkgroep, bij voorkeur voor langere termijn, want… vele handen maken licht werk.

De dames, die mee hebben gewerkt aan het programma van geheel 2018, bedank ik heel hartelijk voor hun inzet. We hebben weer een mooi gevuld, gezellig, educatief en informatief programma voor ons allen gemaakt.
In tegenstelling tot andere jaren, staan dit jaar ook de activiteiten opgenomen (voor zover bekend) in het programma, die worden georganiseerd door ZijActief Kring ZuidOost en ZijActief Limburg.

Ik hoop dat de activiteiten jullie aanspreken en dat we jullie in grote getalen mogen verwelkomen op onze activiteiten.

Laten we er ook dit jaar weer een actief jaar van maken!

Op dit moment hebben wij 69 actieve leden van jong tot oud: ons jongste lid is 42 jaar en ons oudste lid wordt in april 90 jaar!
Wij nodigen hierbij alle dames, welke nog geen lid zijn, van harte uit om deel te nemen aan onze activiteiten: neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze bestuursleden. 

Wij hanteren een contributie van € 25,00 (per kalenderjaar) en bij een enkele activiteit vragen wij een eigen bijdrage.

Ons bestuur bestaat vanaf 10 januari 2018 uit 4 leden:
Suzanne Tijssen, voorzitter, 046-4377297 / 06-13177264
Monique Meijers, secretaris, tel. 046-4751307
Esther Nollé, penningmeester, 046-4370374
Paula Canton, bestuurslid

VOOR ONS PRIVACYBELEID VERWIJZEN WIJ JULLIE NAAR 'Nieuws' 

Wij wensen jullie
iets goeds,
iets LEKKERS
iets geks,
iets GEKKERS
iets aardigs, iets liefs
maar hoe dan ook
iets POSITIEFS.
Veel geluk en goede
gezondheid in 2018!