Eys

Welkom op de site van  ZijActief Eys


De afdeling ZijActief Eys is opgericht in 1947 als afdeling van de Limburgse Boerinnenbond. Deze naam werd in 1958 veranderd in: Katholieke Limburgse Boerinnen- en Tuindersvrouwenorganisatie. Het programma was gericht op godsdienstige, sociaal opvoedkundige en culturele bijeenkomsten. Ook werden tips voor het huishouden of hygiëne uitgewisseld.

In 1965 veranderde de naam in: Limburgse Vrouwenbeweging (LVB). Er waren grote verschuivingen in de maatschappij, kerk en de positie van vrouwen en de LVB paste zich aan en leverde een bijdrage aan deze veranderingen.

   

In 2001 sloot de LVB zich aan bij ZijActief Nederland en werd de naam veranderd in ZijActief Limburg.

Sinds 2006 is ZijActief Limburg weer losgekoppeld van de landelijke koepel. ZijActief Limburg: een actieve, eigentijdse vrouwenvereniging die een belangrijke rol speelt in de maatschappij van vandaag.
  
ZijActief is een vereniging van, voor en door vrouwen. De activiteiten die door ZijActief worden georganiseerd zijn gericht op algemene ontwikkeling en educatie, maar zijn ook altijd gezellig.

 

Bestuurs/werkgroep/commissies ZijActief Eys 
 
Bestuur 

 

Voorzitter:                                                                                                                                                                                                             

Voorzitter: Sylvia Bloemsma-Lanen

Taan-del 16,

6287 BM EYS, 043-8520115

 

Secretaris:

Anne-Marie Kraan Dassen

Lodewijk XIV straat 38

6287 CK EYS 043-4512005 of 0622047167

Emailadres: zijactief.eys@gmail.com

 

Penningmeester:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mw. Annet Jongen

Van Breijlstraat 1

6287 BP EYS, 043-4511033

Rabobank: NL88RABO0147503558

http://www.zijactieflimburg.nl/voor-leden/jouw-afdeling/eys/de-afdeling/

 

Bestuurslid:

Marjo Bisschops

LodewijkXIVstraat 12,

6287CK Eys, 043-4512032

 

 

Bestuurlijke werkgroep: 

Mw. M. Dirks - Website

 
Commissies:

Bloemschikken:    Contactpersoon: Mw. H. R. Mommers

PR en marketing:  Contact persoon: Mw. A.M.H. Franken-Jeukens

Ziekenbezoek:  Mw. P. Herberichs en Mw. W . Spierts-Hendriks

 

 

  Weet u dat er iemand ziek is,

  geef het dan door aan een van de bestuursleden.                                          

  Zij kunnen dan zorgen voor een attentie.

 

Gebeddienst: Contact persoon: Mw. A. Frijns-Stassen

Adventviering: Contact persoon: Bestuur

 

De contributie bedraagt € 32,- per jaar.Te betalen vóór                                            
1 februari dit jaar, contant of op rekening IBAN nr.: NL88RABO0147503558                                                                                         Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 december.

 

    Alle activiteiten beginnen om 20.00 uur

    en worden gehouden in Cafe Sport te Eys,

    tenzij anders is aangegeven.

 

 

 

  .