Het bestuur van Zij-Actief Epen

E-mailadres:  zijactiefepen@gmail.com

Voorzitter
Silvia Quadvlieg-Willems
Burg. Merckelbachlaan 24, 6285 AX Epen
tel. 043-4551484

Penningmeester
Bebbie Zinken-Notermans
Heimansstr. 10, 6285 AM Epen
tel. 043-4552492

Secretaris
Lucy van Es-Wouters
Schoolstr. 29, 6285 BB Epen
tel. 06 2276 8016

Bestuursleden

Ria Bergmans-Vluggen
Aan de Wolf 14, 6294 BH, Vijlen
tel. 043-3063562

Mariet Bessems-Schijns
Wilhelminastr. 54, 6285 AA Epen
tel. 043-4551516

José Loomans-Ploemen
Roodweg 2b, 6285 AA Epen
tel. 043-4552172

Astrid Bergmans-Ubaghs
Burg. Merckelbachlaan 14, 6285 AX Epen
tel. 043-4552133