De afdeling

  

HARTELIJK WELKOM IN EIJSDEN, het zuidelijkste puntje van Limburg.

Eijsden is de plaats waar de rivier de Maas ons land binnenstroomt. Eijsden heeft een mooie oude dorpskern, een kasteel en een prachtig voormalig Ursulinenklooster, waarin nu een museum gevestigd is.

Fijn dat u onze website bezoekt.

Wij zijn ZijActief afdeling Eijsden, opgericht in 1946.
Momenteel maken ongeveer 90 enthousiaste dames deel uit van onze vereniging.
Samen beleven we ontspannen, leerzame en gezellige activiteiten.
Ons bestuur bestaat op dit moment slechts uit vier leden.
Wie wil er met dit gemotiveerde groepje meedoen?
“Vele handen maken licht werk” en …… je steekt er beslist veel van op.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Bertha Vaes.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen ( persoonsgegevens ) verwerken. Ook ZijActief Limburg verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid om datgenen te doen waarvoor u lid bent geworden. In het Privacy Beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZijActief Limburg. ZijActief Limburg heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

Het Privacy Beleid en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden op de website www.zijactieflimburg.nl en bij het nieuws op deze website.

 

Bestuursleden:        

                                        Voorzitter: Bertha Vaes                                                    Secretaris: vacant
                                                               
                   
                                                                                              

                   Penningmeester: Riely Schwiebert                                           Bestuurslid: Jeannette Theelen

                                          

 

 


Contact persoon: Bertha Vaes
E-mail: zijactief.secretariaat.eijsden@gmail.com

Website: www.zijactieflimburg.nl

Facebook; ZijActief Eijsden

Websitebeheerder: Mariëlle Meeuwsen
                                                                                  

 


Kerstwerkgroep contact persoon: Tonnie Jacob 043-4091715

Franse les: op maandag 09.30-11.30 uur. Kosten € 10.00 per maand.

  contactpersoon: Riny Lippertz (tel. 043 409 4659).  

Werkgroep gastvrouwen

  contactpersoon: Bertha Vaes

Werkgroep huisbezoeken,

  contactpersoon: Gertie Schroen


Samenwerking met:

Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua

Contactpersoon: Tonnie Jacob

 

Verenigingslokaal:

  • 't Kelderke aan het Vroenhof
  • Heerlijkheid Breust                        

Bijeenkomsten vinden meestal op dinsdagavond plaats en beginnen om 19.30 uur

(tenzij anders vermeld in de Etalage).

 

Lidmaatschap:

De contributie voor 2021 bedraagt € 30,00. U kunt dit bedrag overmaken naar de Rabobank.

NL84 RABO 0115 0811 86 t.n.v. ZijActief Eijsden onder vermelding van uw achternaam + meisjesnaam.

Opzeggen van uw lidmaatschap moet voor 1 maart.

Graag adreswijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan het bestuur.

 

 

Attentie:

Geef ons een tip. Mocht een van de leden ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of is er iets te vieren zoals; een 25 (40-50-60) jarige bruiloft, laat dit dan even weten aan een van de bestuursleden. We willen er graag aandacht aan besteden.