De afdeling

Welkom bij ZijActief afdeling Doenrade

Doenrade is een dorpje van ca 1200 inwoners, behorende bij de gemeente Beekdaelen. 
Het dorp is zeer landelijk gelegen, omringd door akker- en weideland. 
Doenrade was van oudsher dan ook een dorp met veel agrarische aktiviteiten.
De oprichting van een Boerinnenbond, in 1932 was dus ook geheel logisch. 
De boerinnenbond veranderde later in Landelijke Vrouwen Beweging en sinds 2001 in ZijActief, afdeling Doenrade.
De laatste decennia is de agrarische bedrijvigheid in Doenrade helaas flink afgenomen.
De afdeling is een actieve vereniging met 95 leden, voornamelijk uit Doenrade,maar ook uit de omliggende dorpen Windraak, Oirsbeek, Merkelbeek, Sittard en Brunssum. De leeftijd van de leden varieert van 40 tot 85 jaar. 
ZijActief Doenrade organiseert haar aktiviteiten voornamelijk in gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 te Doenrade, meestal op maandagavond vanaf 20:00 uur.
De aktiviteiten bestaan uit lezingen, demonstraties, excursies en speciale vieringen. Bij het afdelingsprogramma vindt u nadere informatie hierover.
De afdeling Doenrade valt onder de kring Zuiderpoort. Ook de kring organiseert regelmatig aktiviteiten en het bestuur van de afdeling Doenrade stimuleert haar leden om ook zo veel mogelijk aan deze aktiviteiten deel te nemen. Verder worden er enkele malen per jaar ook aktiviteiten van ZijActief Limburg bezocht.
 

Het bestuur van de afdeling Doenrade bestaat uit: 

Voorzitster.: Bep Hinskens-Peerbooms
Provincialeweg Noord 142
6439 AA Doenrade 

Secretaresse: Soffie Wijts-Wolffs 
Kerkstraat 32 
6439 AS Doenrade 

Penningmeester: Lies van Kronenberg
Bemelmansstraat 9
6439AW Doenrade
 
Irene Frijns
Corry Otten
Carla Clevers

Contact: zadoenrade@gmail.com