De afdeling

 

VOORWOORD

Bereken je leeftijd in vrienden, niet jaren.

Bereken je leven in glimlachen, niet tranen. 

John Lennon.

Loes Bessems,  voorzitter

-----------------------

Onze maandelijkse ledenavonden vinden plaats op woensdagavond om 20.00 uur in Het Keerhoes, Limburgerstraat 78 Cadier en Keer.
(Afwijkende tijden worden gepubliceerd in Oonder Os)
Kijkt U eens naar ons programma.
We houden U hier op de hoogte van alle ledenavonden, excursies enz. Heeft U ook interesse om eens een ledenavond bij te wonen dan bent U van harte welkom. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden.

UW BESTUUR IN 2022

Voorzitter:          Loes Bessems-Bergervoet
                            Burg. van Laarstraat 3
                            6267 EV Cadier en Keer
                            Tel. 043-4072564
                             e-mail: p.bessems@home.nl

 Vice- voorzitter:  Margret Knubben-Ramaekers

 Secretaris:           Marion Ouwens-Ronnen
                              Burg. van Laarstraat 34
                              6267 ET Cadier en Keer
                              Tel. 043-3437061
                              zijactiefcadierenkeer@gmail.com

  Penningmeester: Margret Knubben-Ramaekers
                                Veldstraat 91
                                6227 SX Maastricht
                                Tel. 043-3612473
                                e-mail: knubben1@gmail.com

  Bestuursleden:     Vacature

Pastoraal Adviseur: Zeereerwaarde heer Pastoor W. Eggen

COMITES EN WERKGROEPJES.

Ook zijn er binnen onze vereniging de nodige mensen actief bezig.  We willen ze graag aan u voorstellen.
Kiencomité:

Het bestuur m.m.v. Marij Sliepen.

Zorggroep:
Contactpersoon: 
Irene Simonis  tel. 043-4071621

Wandelen:
Contactpersoon: Mia Defauwes                  tel. 043-4071646

Elke maandag vertrekt een groep wandelaars om 13.00 uur vanaf de hoek Kapelweg/Margrietstraat voor een wandeling van 8 km. Rond 16.00 uur bent u dan weer thuis.

Contactpersoon :José Schoenmakers        tel. 043-4071629.

Tevens vertrekt er een groepje dames voor een korte wandeling, contact persoon hiervoor is  José Schoenmakers        tel. 043-4071629.

Algemene Informatie.

 

Contributie

De contributie voor ZijActief bedraagt € 25,00 per jaar.

€ 14,94 draagt ZijActief af aan Roermond, die daardoor haar vertegenwoordiging op landelijk, europees en mondiaal vlak kunnen bekostigen.
Aspirant leden betalen na 1 juli € 17,50.

U kunt de contributie op de algemene ledenvergadering voldoen of overboeken op rekeningnummer NL02RABO0109903153 van de Rabobank t.n.v. ZijActiefCadier en Keer.

Verzekeringen

Indien u aan een excursie of uitstapje van ZijActief deelneemt, in eigen land of in het buitenland, dan bent u niet via ZijActief verzekerd. U gaat dus op eigen risico mee.

Reiskosten
Bij carpoolen spreken we van te voren een vergoeding voor de chauffeur af.

Bij niet tijdig afmelden van een uitstapje ( indien deelname niet mogelijk is) moeten de gemaakte kosten worden vergoed.

 Website ZijActiefLimburg www.zijactieflimburg.nl

Om onze website te bezoeken gaat U naar: www.zijactieflimburg.nl
kies dan ‘afdeling Cadier en Keer’
klik op ‘Cadier en Keer’ en maak dan een keuze van het onderwerp dat u wilt zien.
 

LEDENBIJEENKOMSTEN 2022

en alle andere ZijActief activiteiten