De afdeling

Welkom bij ZijActief Cadier en Keer

Voorwoord

Respecteer het wereldmodel van de ander

Loes Bessems. voorzitter.
 

Onze maandelijkse ledenavonden vinden plaats op woensdagavond om 20.00 uur in Het Keerhoes, Limburgerstraat 78 Cadier en Keer.
(Afwijkende tijden worden gepubliceerd in Oonder Os)
Kijkt U eens naar ons programma.
We houden U hier op de hoogte van alle ledenavonden, excursies enz. Heeft U ook interesse om eens een ledenavond bij te wonen dan bent U van harte welkom. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden.

UW BESTUUR IN 2018

Voorzitter:          Loes Bessems-Bergervoet
                            Burg. van Laarstraat 3
                            6267 EV Cadier en Keer
                            Tel. 043-4072564
                             e-mail: p.bessems@home.nl

 Vice- voorzitter:  Margret Knubben-Ramaekers

 Secretaris:           Marion Ouwens-Ronnen
                              Burg. van Laarstraat 34
                              6267 ET Cadier en Keer
                              Tel. 043-3437061
                              zijactiefcadierenkeer@gmail.com

  Penningmeester: Margret Knubben-Ramaekers
                                Veldstraat 91
                                6227 SX Maastrich
                                Tel. 043-3612473
                                e-mail: knubben1@gmail.com

  Bestuursleden:     Aggie Heuts
                                 Kelvinstraat 32
                                 6227 VC Maastricht
                                 Tel. 043-3610521
                                  e-mail: heuts.1@home.nl

                                Gonnie Troisfontaine-Heijnen
                                Limburgerstraat 58
                                6267 CG Cadier en Keer
                                Tel. 043-4072346
                                 e-mail: troisfontaine@hotmail.com

Pastoraal Adviseur: Zeereerwaarde heer Pastoor W. Eggen

COMITES EN WERKGROEPJES

 Ook zijn er binnen onze vereniging de nodige mensen actief bezig.  We willen ze graag aan u voorstellen.

 Kiencomité:
Gonnie Troisfontaine en Marion Ouwens

Leesgroep:
Contactpersoon: Willemien Taubert            tel. 043-4078099

 Zorggroep:
Contactpersoon:  Irene Simonis, tel. 043-4071621
 Annie Purnot,  tel. 043-4071385

 Wandelen:
Contactpersoon: Mia Defauwes, tel. 043-4071646

Elke maandag vertrekt een groep wandelaars om 13.00 uur vanaf de hoek Kapelweg/ Margrietstraat voor een wandeling van 8 km. Rond 16.00 uur bent u dan weer thuis.
 
Algemene Informatie

Contributie

De contributie voor ZijActief bedraagt € 25,00 per jaar.
€ 14,25 draagt ZijActief af aan Roermond, die daardoor haar vertegenwoordiging op landelijk, Europees en mondiaal vlak kan bekostigen.
Aspirant leden betalen na 1 juli € 17,50.

U kunt de contributie op de algemene ledenvergadering voldoen of overboeken op rekeningnummer:
NL02Rabo 0109 9031 53 t.n.v. ZijActief Cadier en Keer

 Verzekeringen
Indien u aan een excursie of uitstapje van ZijActief deelneemt in eigen land of in het buitenland, dan bent u niet via ZijActief verzekerd. U gaat dus op eigen risico mee.

Reiskosten
Als u gebruikt maakt van een auto van een medelid dan spreken we van te voren een vergoeding voor de chauffeur af.
Bij niet tijdig afmelden van een uitstapje (indien deelname niet mogelijk is), moeten de gemaakte kosten worden vergoed.

 Website ZijActiefLimburg www.zijactieflimburg.nl

Om onze website te bezoeken gaat U naar: www.zijactieflimburg.nl
kies dan ‘afdeling Cadier en Keer’
klik op ‘Cadier en Keer’ en maak dan een keuze van het onderwerp dat u wilt zien.
Als U foto’s, gedichten, recepten enz. op onze site wilt plaatsen, stuur deze informatie dan naar het secretariaat:
e-mail adres: zijactiefcadierenkeer@gmail.com

Cursussen 2018

Cursus Kunstgeschiedenis

Door Regina van Romondt

Dinsdag 06 maart                v. Rijsselbergen
Dinsdag 13 maart                Sir Norman Foster
Dinsdag 27 maart                Bruxelles c’est Magnifique
Dinsdag 10 april                   Uitstapje Atomium Brussel

Cursus Politieke Scholing

Woensdag 21 februari         Vrouwen verdiepen zich in Politiek en Maatschappij.
Woensdag 28 februari         Luchtvervuiling in en om zuidelijk Zuid Limburg.
Woensdag 7 maart              Maastricht UMC+: betere zorg en betere gezondheid in de regio.
Woensdag 14 maart            De betekenis van kunst en cultuur in onze tijd.    

Plaats van de cursus: Gemeenschapshuis Oos Heim,
Clermontstraat 10. Margraten.
Kosten € 10 incl. koffie en lesmateriaal.

LEDENBIJEENKOMSTEN 2018
en alle andere ZijActief activiteiten

Januari

Woensdag 10 januari. Octaaf St.Gerlachus.
Viering Octaaf St. Gerlachus te Houthem.
10.00 uur:  Aanvang H. Mis.
11.00 uur: de St. Gerlachuskapel staat ter beschikking voor een moment van stilte en gebed.

Woensdag 17 januari: Algemene ledenvergadering.
Het bestuur legt rekening en verantwoording af over 2017 .
Aanvang: 20.00 uur in t Keerhoes, Cadier en Keer.

Februari
Woensdag 7 februari: Kienen voor eigen kas.
Aanvang: 20.00 uur.
Kaarten kosten 5 euro per kaart.

Dinsdag 27 februari: Filmavond. Activiteit ZijActief Limburg.
Filmvoorstelling: The Post.
Plaats:Foroxity Filmarena Sittard-Geleen, Rijksweg Noord 530, Geleen. Gratis parkeren.

Woensdag 28 februari: Bezoek Rechtbank Maastricht
Voorafgaande aan de zitting, krijgen we nog een voorlichting.
Aanvang: 08.30 uur.

Maart
Vrijdag 2 maart. Wereldgebedsdag. ZijActief Heuvelland.
Plaats: Toeristenkerk Gulpen.
Aanvang: 15.00 uur.
Vervoer op eigen gelegenheid.

Dinsdag 6 maart. Cursus Kunstgeschiedenis.
van Rijsselbergen, een verfijnde post impressionist, bekend geworden door schilderijen van vrouwen in een zomerbriesje wandelend over lichte stranden.
Plaats: grote zaal Keerhoes. Aanvang: 19.30 – 21.30 uur.
Kosten voor leden: €27,50 inclusief koffie/thee voor 3 cursus-avonden.
Niet leden: kunnen zich ook aanmelden, kosten niet leden
€ 32,50 voor 3 cursus-avonden, inclusief koffie/thee.

Woensdag 7 maart
Nicole Ummels maakt ons wegwijs in bloemschikken.
Ledenavond. Ook niet leden zijn welkom zijn betalen 5 euro.

Dinsdag 13 maart. Cursus Kunstgeschiedenis
Sir Norman Foster, architect, beroemd geworden met de Augurk en de Milleniumbrug in Londen, de Reichtagskoepel in Berlijn, Hong Kong airport en nog veel meer prachtige architectuur.

Dinsdag 27 maart: Cursus Kunstgeschiedenis.
Bruxelles c’est magnifique, een virtuele wandeling door het prachtige oude centrum van Brussel met o.a. de gilde huizen, het Gotische stadhuis, het Broodhuis en natuurlijk Manneke Pis.

De week voor Pasen ( 26 maart t/m 29 maart)

De kerk wordt in de week voor Pasen gepoetst. Hier werken ook dames van ZijActief aan mee.
Bestuursleden bezoeken de zieken en 80 plussers van ZijActief en bieden hen een attentie aan.

April

Woensdag 4 april. Lezing Mieke Kirkels.
Mevrouw Kirkels geeft een lezing over de kinderen van zwarte bevrijders.
Aanvang: 20.00 uur. Iedereen is welkom op deze avond.

Dinsdag 10 april. Uitstapje naar Brussel.
Uitstapje naar Brussel, waar naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van Atomium een bezoek gebracht wordt aan de tentoonstelling Magritte, Surrealisme meets Atomium loopt. De andere bollen kunt U uiteraard ook bezoeken. In de middag is er tijd om de stad op eigen houtje te verkennen.

Donderdag 19 april: Rondleiding Kasteel Borgharen.
Start rondleiding: 14.00 uur.

Mei
Woensdag 2 mei Lezing Diabetisch.
Deze avond wordt verzorgd door Janine Pinxt, diabetisch verpleegkundige.
Aanvang 20.00 uur. Ook niet leden zijn welkom, zij betalen 5 euro

Donderdag 17 mei: Stadswandeling Maastricht.|
We maken een wandeling door het Boschstraat kwartier
Aanvang: 14.00 uur. Duur: 1,5  uur met een koffiestop.

Zondag 27 mei: Keerderfestival.
Door enkele leden wordt hier medewerking aan verleend.

Juni
Woensdag 6 juni.
Afsluiting van het seizoen
Activiteit met na afloop een hapje en een drankje.
Meer informatie volgt t.z.t. via e-mail en in de Oonder Os.

Juli en Augustus

VAKANTIE

 

September

Woensdag 5 september. Remedica.
Lezing: Eeuwig houdbaar.
Aanvang 20.00 uur.
niet leden zijn ook welkom zij betalen 5 euro.

Donderdag 13 september: Ons jaarlijks uitstapje.
Meer informatie volgt t.z.t. via e-mail en in de OonderOs.

Oktober
Dinsdag 2 oktober
Kringbedevaart Kevelaer. Kringactiviteit.
Nadere informatie wordt t.z.t. in de OonderOs vermeld.

Woensdag 3 oktober Moederavond.
De invulling van het programma wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Dinsdag 23 Oktober Kringactiviteit. Kringcontactavond in Vijlen voor alle leden van ZijActief.
Nadere informatie wordt t.z.t. via e-mail en  in de OonderOs vermeld.

November
Woensdag 7 november.
Lezing door Advocaten Hartmans.
Onderwerp: Wat kan een advocaat voor u betekenen.
Niet leden zijn ook welkom. Zij betalen 5 euro.
Aanvang: 20.00 uur in t Keerhoes.

December
Woensdag 12 december :  Kerstviering voor alle leden.