De afdeling

 

 

 

ZIJ ACTIEF BROEKHUIZENVORST!


 

WIE ZIJN WIJ!

Een bloeiende vereniging met 65 leden. Wij bestaan nu al meer dan 70 jaar.

Onze vereniging is voor alle vrouwen en voor iedere leeftijd. Wij organiseren informatieve bijeenkomsten. Kienen twee maal per jaar. Wij organiseren  samen met Zij aan Zij Broekhuizen een uitstapje.

We gaan samen op de fiets naar Kevelaer.  We zetten ieder jaar iets creatiefs op het programma. Allerlei cursussen worden onze leden aangeboden.  Wij verwelkomen nog graag nieuwe leden. Weet iemand dat er een lid van onze vereniging ziek is, laat het ons dan s.v.p. weten zodat we de zieke kunnen bezoeken.

 

 

 

 

Ons clublokaal is bij  MFC De Schakel in Broekhuizenvorst.

Onze vaste avond is op woensdagavond. We beginnen om 8uur.

De kosten:  De contributie voor 2019 is € 29,00 euro, te voldoen vóór 15 feb.

op rek.nr.NL04RABO0109203941 t.n.v. ZijActief Broekhuizenvorst

evt. afmeldingen dienen vóór 1 februari te worden doorgegeven aan het bestuur.
Dit i.v.m. de afdracht aan Roermond.

 

SAMENSTELLING VAN BESTUUR!

 

Annie v.d. Wijst         tel.  4632127  voorzitter
Petra Geurts              tel.  4632117 secretaris
Joke v.d. Water         tel.   4632031  penningmeester
 

 

Webmaster: Chris Tijssen 077-4632430  e-mail Chtijssen@hotmail.com

Onze website:    www.zijactieflimburg.nl  e-mail:  petrageurts1@hotmail.com