De afdeling

 

 

 

ZIJ ACTIEF BROEKHUIZENVORST!

Doel/Activiteiten:  Ontmoeting, ontspanning en ontplooiing!


 

WIE ZIJN WIJ!

Een bloeiende vereniging met 55 leden. Wij bestaan nu al meer dan 75 jaar.

Onze vereniging is voor alle vrouwen en voor iedere leeftijd. Wij organiseren informatieve bijeenkomsten. Kienen twee maal per jaar. Wij organiseren  samen met Zij aan Zij Broekhuizen een uitstapje.

We gaan samen op de fiets naar Kevelaer.  We zetten ieder jaar iets creatiefs op het programma. Allerlei cursussen worden onze leden aangeboden.  Wij verwelkomen nog graag nieuwe leden. Weet iemand dat er een lid van onze vereniging ziek is, laat het ons dan s.v.p. weten zodat we de zieke kunnen bezoeken.

 

 

 

 

Ons clublokaal is bij  MFC De Schakel in Broekhuizenvorst.

Onze vaste avond is op woensdagavond. We beginnen om 20.00 uur.

De contributie voor 2022 is € 29,00 euro, te voldoen vóór 15 feb.

op rek.nr.NL04RABO0109203941 t.n.v. ZijActief Broekhuizenvorst

evt. afmeldingen dienen vóór 1 februari te worden doorgegeven aan het bestuur.
Dit i.v.m. de afdracht aan Roermond.

 

SAMENSTELLING VAN BESTUUR!

 

Annie v.d. Wijst        tel.  0774632127  voorzitter
Petra Geurts             tel.  0774632117  of  0641047167 secretaris
Joke v.d. Water        tel.   0774632031  penningmeester
 

 

 

Onze website:    www.zijactieflimburg.nl  e-mail:  Joke van de Water: waterwiel@gmail.com