ZijActief afdeling Bocholtz

                                

Welkom op de site van Zij-Actief Bocholtz.

Bij Zij-Actief is elke vrouw van harte welkom!

Zij-Actief Bocholtz is een vrouwenvereniging die momenteel ca. 122 leden telt.  In juni 2017 hebben wij ons 85 jarig verenigingsjubileum gevierd. Wij zijn een vereniging met vele actieve en enthousiaste leden.Wij zetten ons in voor actieve vrouwen. Voor vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten en midden in het leven staan. Het doel dat wij nastreven heeft te maken met ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van de leden. Maatschappelijke, medische, algemene,  humoristische en culinaire thema’s komen aan de orde  tijdens lezingen.   Je voelt je snel thuis in de vereniging, lekker bij kletsen tijdens een creatieve activiteit, lezing of uitstapje.

Korte Historie.

De geschiedenis voert ons terug naar 1930; het jaar dat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de Limburgse Boerinnenbond oprichtte. In de beginjaren stonden vooral godsdienstige, sociaal opvoedkundige, culturele en huishoudelijke onderwerpen op het programma. In de loop van de tijd maakte de vereniging een hele ontwikkeling door, waarbij de veranderingen binnen de kerk, de veranderende verhoudingen tussen ouders en kinderen en vooral de emancipatie van de vrouw in de jaren zestig en zeventig een grote rol speelden. De Limburgse Vrouwenbeweging (LVB) zoals de vereniging later heette leverde een actieve bijdrage aan de positie van de vrouw van vandaag. Sinds 2001 heet de vereniging Zij-Actief Limburg. Een actief, eigentijds vrouwennetwerk dat een belangrijke rol speelt in de maatschappij van vandaag!

Organisatie:  Zij-Actief Limburg – Zij-Actief  Kring Heuvelland – Zij-Actief Bocholtz.

Wij als vereniging, Zij-Actief Bocholtz,  zijn een onderdeel van Zij-Actief Limburg.

Zij-Actief Limburg heeft 86 afdelingen, verspreid over heel Limburg met in totaal ruim 6200 leden. Afdelingen die geografisch bij elkaar liggen, hebben een samenwerkingsverband. Dit noemen wij een kring. In totaal zijn er in Limburg 5 kringen. Zij-Actief Bocholtz behoort bij Kring Heuvelland.

Zo vinden er dus activiteiten en bijeenkomsten plaats op verenigingsniveau, kringniveau en provinciaalniveau.

Zij-Actief limburg wordt bestuurd door het Provinciaal Bestuur (PB), zij stellen de beleidslijnen uit voor de gehele vereniging en in het bestuur zitten alleen vrijwilligers.

Vragen omtrent onze activiteiten: zie het programma en bekijk eventueel  de foto’s van onze activiteiten.

Mocht je interesse hebben spreek een bestuurslid aan of ga als introducé mee met een voor jou bekend lid.  Jij bent altijd welkom en nooit alleen.

 

Inschrijfformulier nieuwe leden:  klik HIER om naar het inschrijfformulier te gaan.

Voor ons beleid in het kader van de AVG (privacy) wet klik HIER

Bestuur ZijActief Bocholtz

  • Voorzitter 

Yvonne Huppertz-Vaessen 
Bethlehemstraat 13
6351 LB Bocholtz
tel: 045-5444477              mobile: 06-12549188
yvonne.huppertz@outlook.com

  • Secretaris    

Marjo Brouns-Vaessen
Heiweg 92
6351 HW Bocholtz
tel: 045-5440966              mobile: 06-46445926
mgebrouns@ziggo.nl 

  • Penningmeester   

Christine Soons - Lemmens
Persoonstraat 46 
6351 EN Bocholtz 
tel: 045-5444133              mobile
christine.soons@hotmail.com

 

  • Bestuurslid  

Marij Kuhnke-Janssen
Leliestraat 1
6351 BN Bocholtz
tel: 045-5443666              mobile: 06-22346000

kuhnkemarij1@gmail.com 

 

2 aspirant bestuursleden

Gonnie Vroomen - Erps en Jose Bessems - Noppers

 

 

Het bestuur wordt voor de activiteiten ondersteund door diverse werkgroepen. Elk bestuurslid is lid van een werkgroep.

Algemeen E-mail adres ZijActief Bocholtz:  bocholtz.zijactief@gmail.com

Voor ons AVG beleid kunt u klikken op de link: AVG-beleid ZijActief Bocholtz