De afdeling

Welkom op de website van ZijActief Bingelrade.

Ons jaarprogramma voor 2022 vind je onder programma. Kijk hier regelmatig omdat als meer informatie, zoals tijd en plaats en inhoud van de activiteit,  bekend is deze op de website worden aangevuld. Natuurlijk houden wij rekening met de maatregelen van de overheid.

Op zoek naar leuke bijeenkomsten met vrouwen? Onze leden komen uit Bingelrade en de directe omgeving, zoals Brunssum, Merkelbeek, Sittard, Schinveld,etc. Wij organiseren regelmatig activiteiten op verschillende avonden van de week. Ook gaan we eens in de maand wandelen met een enthousiast groepje.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen zich opgeven bij de onderstaande bestuursleden.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 32,50. 

Wil je de sfeer komen proeven, kijken hoe het er bij ons toegaat en luisteren naar wat wij te zeggen hebben? Kom dan naar een van onze activiteiten! Je bent van harte welkom.

 

Bestuur ZijActief Bingelrade

Voorzitter (ad intrim) Marion Vreuls
De keldersdaal 31 6456BB Bingelrade tel.  06-21225400
marionvreuls@gmail.com

Secretariaat: Ria Reinaerts 
Meelovenstraat 6  6442BR Brunssum  tel. 045-5255245
riareinaerts@hotmail.com

Penningmeester: Jeannette Wierts    
Eindstraat 15  6456  AP Bingelrade  tel. 0464423412
jeannettewierts@gmail.com

Algemeen bestuurslid : 

Anne-Marie Chodakowski-Smeets
Haagstraat 19 6447 CH Merkelbeek tel. 046-4423349
ama.chodakowski@gmail.com

José Daemen
Einstraat 1 6456 AP Bingelrade tel. 046-4428747
jose.stouthart@gmail.com

Website/ facebook : Marion Vreuls
marionvreuls@gmail.com

Leden en geïnteresseerden kunnen zich bij het volgende bestuurslid opgeven voor een activiteit:  Jeannette Wierts. Zie voor haar gegevens hierboven.

Betaling en overboeking voor iedere activiteit apart naar onze bankrekening:
NL44RABO0133106543 tnv ZijActief Bingelrade onder vermelding van activiteit en eigen naam.