De afdeling

Welkom op de website van ZijActief Bingelrade.
Dit jaar bestaat onze afdeling 80 jaar.
Het feest hebben wij al met de leden in het voorjaar gevierd.

Ons jaarprogramma voor 2017 vindt U onder programma.

Bestuur ZijActief Bingelrade

Ad interim voorzitter : Jeannette Quadvlieg-van Dam 
Eindstraat 18 Bingelrade  tel. 046-4423806
jquadvlieg@hetnet.nl

Secretaris: Ria Reinaerts 
Meelovenstraat 6  6442BR Brunssum  tel 045-5255245
riareinaerts@hotmail.com

Penningmeester: Jeannette Wierts    
Eindstraat 15  6456  AP Bingelrade  tel. 0464423412
jeannettewierts@gmail.com

Algemeen bestuurslid : Mia Kuijpers 
Beukenstraat 6  6456 AM Bingelrade  tel. 046-4424398
g-kuijpers@versatel.nl

Vacature bestuur: PR/Communicatie en website beheer

 

 

Wij zijn nog dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en werkgroepleden, die ons willen ondersteunen in de werkzaamheden voor ZijActief Bingelrade

 

Leden en geïnteresseerden kunnen zich bij de volgende bestuursleden opgeven voor een activiteit: Mia Kuijpers en Jeannette Wierts. Zie voor hun gegevens hierboven.

Betaling en overboeking voor iedere activiteit apart naar rekening:
NL44RABO0133106543 tnv ZijActief Bingelrade onder vermelding van activiteit en eigen naam.