De afdeling

Welkom op de website van ZijActief Bingelrade.
Vorig jaar bestond de afdeling 80 jaar!

 

Ons jaarprogramma voor 2019 vind je onder de link en onder programma. Daar zie je ook al verschillende activiteiten waarvan al meer informatie beschikbaar is. Ze worden iedere maand aangevuld met meer informatie.

Onze leden komen uit Bingelrade en de directe omgeving, zoals Brunssum, Merkelbeek, Sittard, Schinveld,etc. Wij organiseren regelmatig activiteiten op verschillende avonden van de week. Ook gaan we eens in de maand wandelen met een enthousiast groepje.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen zich opgeven bij de onderstaande bestuursleden.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,00. 

Wil je de sfeer komen proeven, kijken hoe het er bij ons toegaat en luisteren naar wat wij te zeggen hebben? kom dan naar een van onze activiteiten! Je bent van harte welkom.

 

Bestuur ZijActief Bingelrade

Ad interim voorzitter : Jeannette Quadvlieg-van Dam 
Eindstraat 18 Bingelrade  tel. 046-4423806
jquadvlieg@hetnet.nl

Secretaris: Ria Reinaerts 
Meelovenstraat 6  6442BR Brunssum  tel 045-5255245
riareinaerts@hotmail.com

Penningmeester: Jeannette Wierts    
Eindstraat 15  6456  AP Bingelrade  tel. 0464423412
jeannettewierts@gmail.com

Algemeen bestuurslid : Mia Kuijpers 
Beukenstraat 6  6456 AM Bingelrade  tel. 046-4424398
miakuijpers1@gmail.com

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en werkgroepleden, die ons willen ondersteunen in de werkzaamheden. En vooral iemand die onze website en facebook wil bijhouden.

          

Kom uit de stoel en bestuur mee. Je maakt leuke contacten, kunt veel leren en krijgt er voldoening voor terug!!

 

Leden en geïnteresseerden kunnen zich bij de volgende bestuursleden opgeven voor een activiteit: Mia Kuijpers en Jeannette Wierts. Zie voor hun gegevens hierboven.

Betaling en overboeking voor iedere activiteit apart naar onze bankrekening:
NL44RABO0133106543 tnv ZijActief Bingelrade onder vermelding van activiteit en eigen naam.