De afdeling

Welkom op de site van ZijActief, afdeling Berg en Terblijt

Berg en Terblijt is een tweelingdorp in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Berg en Terblijt telt anno 2015 ca. 4500 inwoners. Van oudsher bestond de gemeente Berg en Terblijt uit de kernen Berg, Vilt, Geulhem en Terblijt en ze hadden een besloten samenleving. Van huis uit waren het agrariërs, blokbrekers (mergelwinning) en andere ambachten. Nu is de bevolkingssamenstelling gemêleerd. Er zijn nog enkele families die leven van de fruitteelt, pluimvee en ander vee. Gezien de landelijke ligging tussen de toeristencentra Valkenburg en Maastricht zijn er heel wat mensen werkzaam in de detailhandel, de toeristensector en de horeca.

Het sociale leven is nog zeer traditioneel ingesteld wat merkbaar is aan de verenigingen, schutterijen, harmonieën, kerkkoren, scouting, sport-, toneel- en carnavalsverenigingen. “Jaarlijkse volksactiviteiten” zijn de sacramentsprocessie en de kermis. Voor de toerist is er jaarlijks een Amstel Gold Race en de Heuvelland fiets- en wandelvierdaagse. Verder heeft het een aantal culturele bezienswaardigheden waaronder de Geulhemermolen, grotten, de rotswoningen en niet te vergeten een mooi wandelgebied.

ZijActief, afdeling Berg en Terblijt behoort tot de kring Zuid-Oost en heeft 104 leden in de leeftijd van 40 tot 100 jaar. Zij organiseert voor haar leden gezellige en informatieve avonden, lezingen, demonstraties, voorlichting, excursies en cursussen met als doel sociale, culturele, emancipatorische en educatieve vorming voor vrouwen.

De activiteiten worden gehouden in zaal ’t Vöske, Grote Straat 8, 6325 EC Berg en Terblijt.
Tel: 043-6040073. Aanvang 20.00 uur tenzij anders vermeld. Zie het afdelingsprogramma.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij uiterlijk één maand voor de vervaldatum schriftelijk of telefonisch gemeld bij het secretariaat. De contributie bedraagt voor 2018  €32,50 te voldoen op rekeningnr. NL29 RABO 0106205900 van ZijActief afd. Berg en Terblijt met vermelding van naam, meisjesnaam en het volledige adres.

Voor bijzondere activiteiten (uitstapje, kerstviering) wordt aan de leden een eigen bijdrage gevraagd. Bij sommige activiteiten zijn introducees welkom. Zij betalen een kleine vergoeding.

Het ledenblad Zij & Zo verschijnt drie keer per jaar en krijgt u automatisch per post toegestuurd.
Zie ook de website van ZijActief Limburg voor algemene informatie: www.zijactieflimburg.nl

Dames, bent u geïnteresseerd in onze vereniging, kom dan een keer geheel vrijblijvend naar de ledenavond.
U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onderstaande bestuursleden.

Bestuursleden:
Voorzitter 
Marjo Muytjens-van Beek
Grote Straat 11a
6325 EA Berg en Terblijt
Tel. 043-3617012
Mailadres: marjo.muytjens@hotmail.com

Secretaris
Hermien Sleijpen-Dijk
Zwaluwstraat 2
6325 AT Vilt
Tel. 043-6041027
Mailadres: hermien.sleijpen@ziggo.nl

2e Secretaris
Irene Coninx
Lindenstraat 21B
6325 PA Berg en Terblijt
Tel. 043-6040777
Mailadres: ireneconinx@hotmail.com

Penningmeester 
Annie Moonen-Förster
Zwaluwstraat 
Vilt
Mail-adres: ahjmoonen1950@gmail.com

Overige bestuursleden: 
Marij Ackermans-Janssen
Sylvia Corten-Noben

Phil Stoffels
Mia Paffen 

 
Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2020