De afdeling

Welkom bij ZijActief in Banholt!

 

ZijActief is een vereniging van actieve vrouwen uit onze dorpsgemeenschap met ca. 60 leden,

 aangesloten bij de Limburgse organisatie van ZijActief.

Wij ontmoeten elkaar één keer per maand op donderdagavond in gemeenschapshuis 't Patronaat.

De avond duurt van 20.00 uur tot ong. 22.30 uur.

Er is een grote variatie in ons programma, dat onder de leidraad van de drie “O”s wordt samengesteld:

Ontmoeting, Ontplooiing en Ontspanning. Zo komen maatschappelijke, medische, algemeen informatieve, humoristische en culinaire thema’s aan de orde. Het zijn informatieve, leerzame en gezellige bijeenkomsten.

In de maanden mei t/m augustus zijn geen bijeenkomsten.

Elk jaar wordt in mei en juni een uitstapje en een fietstocht georganiseerd.

Door het jaar heen vinden diverse excursies plaats, overdag of ’s avonds.

Vele leden nemen deel aan activiteiten georganiseerd door de Kring Heuvelland van ZijActief.

Een van deze activiteiten is de cursus “Politieke scholing”. Hier komen maatschappelijke/politieke onderwerpen aan de orde.

 In het najaar wordt de “Kringcontactavond” door vele leden bezocht; dit is een gezellige en informatieve avond voor vrouwen die lid zijn van een van de afdelingen uit de Kring Heuvelland.

De contributie van onze vereniging bedraagt in 2022  € 30,-- per jaar.


Het bestuur van de afdeling Banholt:

Voorzitter:

Wilma Bastings

Mheerderweg 15A, 6262ND Banholt

fonsbastings@home.nl of zijactiefbanholt@hotmail.nl 


Secretaris: vacant

Penningmeester: Carla Britsemmer

Bestuurslid: Gerda Munnix

Bestuurslid: Marieke Waber 

Bestuurslid: Shirley v.d. Beek

 

 

 

Privacy Beleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken.

Ook ZijActief Limburg verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid om datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het Privacy Beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZijActief Limburg. ZijActief Limburg heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

Het Privacy Beleid en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden op de website www.zijactieflimburg.nl