De afdeling

Welkom bij ZijActief in Banholt!

 

ZijActief is een vereniging van actieve vrouwen uit onze dorpsgemeenschap met ca. 60 leden,

 aangesloten bij de Limburgse organisatie van ZijActief.Wij ontmoeten elkaar één keer per maand op maandagavond in het zaaltje bij café der Boemelèr.

De avond duurt van 20.00 uur tot ong. 22.30 uur.
Er is een grote variatie in ons programma, dat onder de leidraad van de drie “O”s wordt samengesteld:

Ontmoeting, Ontplooiing en Ontspanning. Zo komen maatschappelijke, medische, algemeen informatieve, humoristische en culinaire thema’s aan de orde.Het zijn leerzame en gezellige bijeenkomsten.


In de maanden mei t/m augustus zijn geen bijeenkomsten.

Elk jaar wordt in mei en juni een uitstapje en een fietstocht georganiseerd.

Door het jaar heen vinden diverse excursies plaats, overdag of ’s avonds.Vele leden nemen deel aan activiteiten georganiseerd door de Kring Heuvelland van ZijActief.

Een van deze activiteiten is de cursus “Politieke scholing”.Hier komen maatschappelijke/politieke onderwerpen aan de orde.

 In het najaar wordt de “Kringcontactavond” door vele leden bezocht.

Dit is een gezellige en informatieve avond voor vrouwen die lid zijn van een van de afdelingen uit de Kring Heuvelland.De contributie van onze vereniging bedraagt in 2018   € 26,-- per jaar.
Het bestuur van de afdeling Banholt: