Wereldgebedsdag 2024

Nieuws
vrijdag 19 januari 2024

Wereldgebedsdag 2024

ZijActief Kring Heuvelland viert ieder jaar, samen met een groep vrouwen uit de protestantse en de katholieke kerk, Wereldgebedsdag op een bijzondere manier. Dit jaar vieren we dit op vrijdag 1 maart.

Gedurende 24 uur zal ergens in de wereld een gebedsviering plaatsvinden, waarin vrouwen voelen dat ze deel zijn van de hele wereld. Mensen voelen dat ze hun hoop en zorgen, hun vreugde en verdriet, hun mogelijkheden en problemen wereldwijd met elkaar kunnen delen. Een keten van gebed gaat over de hele wereld.

Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag.

Deze inspireert ons ieder jaar weer om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en heeft hopelijk invloed op onszelf en andere mensen in onze omgeving. Juist in deze tijd van onzekerheid en crisis hebben wij deze aanmoediging bitter nodig.

Wereldgebedsdag laat ons voelen dat we solidair zijn met vrouwen over de hele wereld. Ieder jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit een ander land. Dit jaar waren het de vrouwen uit Taiwan die de aanzet voor de viering maakt

In onze ZijActief kring wordt al zeker meer dan 30 jaar deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag. In Nederland zijn meer dan 500 plaatselijke werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

U bent van harte welkom!!

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!