Vooruitzichten voor 2021 / Herinnering contributie.

Nieuws
vrijdag 8 januari 2021

Zoals het er nu uitziet, zijn de voorspellingen niet echt rooskleurig!

Als eerste wensen we als Bestuur natuurlijk iedereen een Gelukkig en vooral Gezond 2021 toe. Hopelijk kunnen we dit jaar weer activiteiten organiseren, waardoor we elkaar weer vaker kunnen treffen.

Mededelingen over het programma van dit jaar zijn er echter nog niet. We wachten maar weer de persconferentie af van 18 jan.

In de laatste Nieuwsbrief van vorig jaar schreven we:

Dit zal STAPSGEWIJS moeten gebeuren, afhankelijk van de mogelijkheden die toegestaan zijn. Hiervan krijgt iedereen dan ook zo snel mogelijk de informatie. Hou ook onze website goed in de gaten: www.zijactieflimburg.nl/ubachsberg

Ook stond hierin dat de contributie niet verhoogd wordt, hetgeen in de vorige jaarvergadering wel was afgesproken.

Dit als een van de tegemoetkomingen naar de leden toe, nu 2020 zo anders verlopen is dan wij gehoopt hadden.

Door alle feestdagen zijn we misschien het betalen van de contributie voor 2021 vergeten, vandaar nog eens deze,

HERINNERING:

De contributie voor 2021 blijft €30,00. Het bedrag te voldoen vóór 1 februari 2021.

We verzoeken jullie dringend, de contributie over te maken via de bank: Rekeningnummer: NL57 RABO 0151 8092 67 onder vermelding van uw naam en “Contributie ZijActief 2021.”

Dit i.v.m. corona, zodat we zo min mogelijk in contact komen met contant geld! Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Indien dit écht niet mogelijk is, het bedrag in envelop met naam erop, inleveren bij Christel Zegers, Windschoor 14, Ubachsberg.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 febr. 2021

bij Ine Boumans, Hunsstraat 1a, Ubachsberg. Dit kan ook via de mail: zijactiefubachsberg@gmail.com

Hopelijk snel "Tot ziens."

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe