Verslag Koopkracht door Annie Craenmehr

Nieuws
maandag 27 februari 2023

Verslag van de thema-avond Koopkracht op 14 februari 2023 bij de Houbereij.

Er waren inclusief genodigden en introducés 78 mensen aanwezig inclusief sprekers.

De voorzitter opende de vergadering en heette Marianne Derks bestuurslid Roermond en doet  de PR en communicatie en Marlie Coenen eveneens bestuurslid Roermond en kringvoorzitter afdeling Zuiderpoort als extra genodigden van harte welkom.

Ook een welkom aan Lisa Janssen, die Valentijnskoekjes gebakken had en later een zelfgemaakt verhaal voordroeg.

Dit sluit mooi aan op het thema “Je laten zien ”

Het thema van vanavond ging over bezuinigen. Hoe we ermee om kunnen gaan en het onderwerp bespreekbaar maken.

Rinus Janssen, de panelmeester voor vanavond, kreeg het woord.

Het zal gaan over armoede en niet vergeten aan je medemens te denken.

Flor Brummans gaf een impressie  over Gezinnen in armoede . Op de allereerste plaats bedankte zij ons voor de ingezamelde kerstkaarten, cadeaus en jassen.

De vrouwen van Stichting Wilskracht hebben een pakketje kaarten voor ons gemaakt. De stichting bestaat sinds 2002. Het begon met een opvang in een caravan voor vrouwen die niet in een Blijf van mijn lijf huis konden verblijven of geen geld hadden vanwege een verslaving .Dus vaak ook de energiekosten niet konden opbrengen Omdat het geen officiële stichting is, krijgen ze geen subsidie. Een op de tien kinderen leven in armoede Ze hebben voor 207 kinderen van 3 tot en met 10 jaar een Sinterklaascadeau kunnen kopen. In de grote vakantie is er een knutselmiddag en / of spelen in het bos. De stichting verkoopt zelfgemaakte spullen en de opbrengst is voor GIA.

Ze sloot af met het gedicht “Kopen bij supermarkt “.

Rinus Janssen stelde de vraag: Hoe ontdek je dat mensen in armoede leven? Voor de Stichting is het niet zo moeilijk omdat ze in aanraking komen met vrouwen  die mishandeld zijn en zo in een Blijf van mijn lijf huis terecht komen.

Ze hebben enkele bedrijven aangeschreven voor giften in Limburg.

Vervolgens kreeg het koppel Bas van Rijn, behandelt schuld- hulpverlening, en Tiny Draak behandelt bijstandsaanvragen

het woord. Ze zijn beiden werkzaam bij de gemeente Peel en Maas.

Door de ontwikkelingen in Oekraïne stijgende energieprijzen en hoge inflatie is er meer armoede.

Er zijn minimaregelingen. Zoals landelijke toeslagen en tegemoetkomingen. Het wettelijk minimumloon is gestegen, er is een prijsplafond en noodfonds energie.

Dit alles kun je terug vinden op de website, maar als die te moeilijk is kun je terecht in de bibliotheek en de wegwijzer.

Afgelopen jaar zijn er 2000 aanvragen binnen gekomen voor de energietoeslag, waarvan er 1500 zijn gehonoreerd.

Peel en Maas heeft een steunfonds voor particulieren. Het is helaas nog niet helemaal duidelijk hoe het wekt.

Je kunt voor drie voorzieningen kiezen en wel het landelijk noodfonds, steunfonds P&M en de energietoeslag. Het wordt met elkaar verrekend. Het is wel erg ingewikkeld allemaal. Het is zaak dat de mensen het niet als een drempel zien om het huis van de gemeente binnen te stappen.

Er zijn diverse minimum regelingen: de participatiewet, vroegere bijstandswet.

De landelijke toeslagen gaan via de belasting.

De landelijke ontwikkeling wil de verschillen kleiner maken. Vlak boven de bijstandsnorm loop je veel mis.

Landelijke politiek wil van de toeslagen af het via de belasting laten lopen,. En dan word je weer gekort op iets wat je ontvangen hebt.

Als het zelf niet meer lukt kun je informatie en advies inwinnen. Je kunt bij budgetcoaching terecht, betalingsregelingen en schuldregelingen treffen.

Vervolgens kregen we een filmpje van de Nibud te zien. “Bij de kassa”van Arjan Vliegtenthart.

De koopkracht is gestegen vanaf 1 januari 2023.

Rinus Janssen bedankte het koppel en er was nog gelegenheid om vragen te stellen.

De gemeente verstrekt wekelijks informatie. Helaas leest het merendeel dat niet.

We willen niet arm zijn en het zeker niet laten weten aan de buren uit schaamtegevoel.

Rinus sloot af met de zin Help mensen we hebben allemaal een signaleringsfunctie.

Het was een hele hap informatie tijd voor een pauze.

Na de pauze las LIsa, omdat het Valentijnsdag was, het verhaal voor om het een beetje luchtiger te maken “Het hart als warmtebron” Heel mooi.

Ton Hanssen kreeg het woord.

Hij werkt bij het Energie Adviescentrum Peel en Maas en had het  over energie in zijn algemeenheid.

Hoe kunnen we de energiekosten reduceren?

Coöperatie Peel Energie opgericht in 2014. Heeft 240 leden en 220 klanten. Ze willen Peel en Maas verduurzamen en energieneutraal maken. Dit voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Groene energie opwekken en leveren  energie besparen

Als projecten hebben ze Windpark Egchelse Heide, Zonnepark Spiesberg met waterstofproductie, Warmte- koudenet Panningen en energiebesparing..

Hij gaf ons tips hoe we de energiekosten naar beneden konden krijgen.

Op de Spiesberg waar maïsvelden waren liggen nu zonnepanelen. Het is wel jammer dat er groen voor ingeleverd wordt, terwijl er genoeg gebouwen zijn

Kleinverbruikers kunnen terug leveren. Grootverbruikers niet. Lokaal opwekken en lokaal verbruiken,.

11% van Nederland is bos. Dit was in 1850 maar 1% Turf uit de Peel, steenkool, gaswinning. De mens is net een sprinkhaan. Hij vreet alles op.

Rinus Janssen sloot af en bedankte de sprekers.

Niet alles wat we willen kunnen we. Het WIJ gevoel moet weer terug komen. Ook bedankte hij ons.

De voorzitter sloot af en bedankte de sprekers.

Vrouwen zijn goede budgetteerders. Als je in de problemen zit, trek aan de bel.

En om op Ton Hanssen terug te komen “Wat je bespaart, hoef je niet op te wekken”.

Lisa Janssen werd bedankt voor de lekkere koekjes en het mooie verhaal.

Het was een zeer leerzame avond waar we thuis ook nog over na kunnen denken.

Panningen, 19 februari 2023

Annie Craenmehr

 

 

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe