Nieuwsbrief januari 2024

Nieuws
dinsdag 2 januari 2024

ZijActief afdeling Doenrade wenst haar leden en hun families en verdere sympathisanten een gelukkig en gezond 2024!

Het nieuwe jaar wordt weer een mooi verenigingsjaar, met tal van interessante en leuke lezingen, presentaties en andere activiteiten.
Wij hopen u te mogen begroeten op onze activiteiten. Onze agenda geeft u al een voorproefje van ons programma.
wij hanteren geen ledenstop, dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met onze secretaris zadoenrade@gmail.com.

Maandag 22 januari 2024, Jaarvergadering ZijActief Doenrade.
Op maandag 22 januari vindt de jaarvergadering 2024 plaats in gasterie Dobbelsteyn.
De vergadering begint om 20.00 uur, maar de zaal gaat open om 19.15 uur, voor een kop koffie
of thee met een stuk Limburgse vlaai.
De uitnodiging met het verslag van de vorige jaarvergadering ontvangen jullie begin januari.

Maandag 29 januari 2024, lezing “Stijging van het Mijnwater”, door Fred Vroomen.
Sinds de sluiting van de mijnen in Limburg stijgt het waterpeil in de verlaten mijngangen.
Aangezien deze gangen zich bevinden onder de gehele voormalige mijnstreken, kan dit
gevolgen hebben voor de waterkwaliteit van het grondwater in een groot gebied in Zuid-
Limburg.
Fred Vroomen, lid van het IVN Munster Geleen-Sittard verdiept zich al jaren in dit onderwerp.
Hij geeft inzicht in de actuele mijnwaterstand en de gevolgen die dit kan hebben op grond- en
drinkwater.
Daarnaast legt hij uit waar al dat stijgende mijnwater naar toe stroomt.
De lezing begint om 20.00 uur in gasterie Dobbelsteyn.
Niet-leden zijn ook welkom bij deze lezing. Zij betalen dan wel een kleine vergoeding.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!