Nieuwsbrief februari 2022

Nieuws
donderdag 3 februari 2022

Beste dames van ZijActief,

Na een paar maanden mogen we weer van start gaan met onze activiteieten met inachtneming van de huidige corona maatregelen. Het bestuur heeft dan ook besloten om de ledenavond van februari te laten doorgaan.

We beginnen om 20.00 uur en sluiten de avond stipt om 22.00 uur. Bij binnenkomst wordt je vaccinatiebewijs gecontroleerd en ben je verplicht een mondkapje te dragen tot je op de plaats zit.

Aanmelden voor deelname is verplicht, dit kan per mail fonsbastings@home.nl of telefonisch 043-4572280

Donderdag 17 februari ThemaTheater “Zelf Sjöldj”

Een interactieve en ludieke themabijeenkomst speciaal voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties om samen over armoede in gesprek te gaan. Tijdens de twee uur durende bijeenkomst wordt het thema armoede besproken aan de hand van verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach. Onderdeel van de themabijeenkomst is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.

Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba en gefinancierd door het Oranje Fonds.

Meer informatie over het Oranjefonds kun is te vinden op www.oranjefonds.nl.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.stichtingturba.nl.

Onderstaande activiteiten kun je alvast noteren in de agenda verdere informatie volgt.

Dinsdag 22 maart 2022: filmavond

Dit jaar is gekozen voor een middag- en een avondvoorstelling.

Info volgt.

Maandag 28 maart 2022: Dagen voor Alleengaanden

In Zaal Keulen te Klimmen

Aanvang: 10:00 uur

Kosten: Zij Actief leden €22,50, dames niet-leden €25,00

Aanmelden bij Wilma Bastings fonsbastings@home.nl Het verschuldigde bedrag a.u.b. overmaken vóór 26 februari naar NL11RABO 01335.07.068 t.n.v. ZijActief Banholt. Vermeld hierbij a.u.b. uw voor-en achternaam.

22 mei 2022: Samen op stap op zondag

Rondleiding Markt (verdrag van Meerssen), Synagoge en Basiliek van Meerssen door Ger Kockelkoren. Info volgt.

Zaterdag 2 april 2022: 55-jarig jubileum ZijActief Banholt

Uitnodiging volgt.

Donderdag 21 april 2022: jaarvergadering over het jaar 2021 met bestuursverkiezing.

In gemeenschapshuis ’t Patronaat.

Aanvang: 20:00 uur

Na het officiële gedeelte volgt een verrassings-optreden.

Save the date: dinsdag 21 juni 2022 worden alle vrouwen van ZijActief Limburg uitgenodigd voor een reis naar de Floriade!

Hartelijke groet,

Het Bestuur ZijActief afd. Banholt

Annelize, Wilma, Carla, Marieke en Gerda

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe