nieuwsbrief februari 2022

Nieuws
vrijdag 28 januari 2022

Beste dames,

Zoals jullie zeker zult hebben vernomen, heeft onze regering de coronaregels vanaf 26 januari weer versoepeld. De horeca mag weer openen tot 22:00 uur.

Dat betekent dat wij ook weer activiteiten in gasterie Dobbelsteyn kunnen organiseren.

Uiteraard moeten wij wel zorgen dat jullie veilig en met een goed gevoel aan onze avonden kunt deelnemen.

Dit houdt in dat we de anderhalve meter in acht nemen, dat iemand, als hij zich moet verplaatsen een mondkapje moet dragen en aangezien wij gebruik maken van de voorzieningen van gasterie Dobbelsteyn moeten jullie ook de QR-code kunnen tonen.

Mochten de medische experts deze regels ook versoepelen dan laten we dat tijdig weten.

We gaan in ieder geval ons best doen om van ons jubileumjaar nog een mooi jaar te maken.

Maandag 31 januari, lezing “Plastic afval, kan het wat minder?” Door Vera Hoeksma.

 

We hebben besloten om de lezing van Vera te laten doorgaan.

Vera gaat ons, aan de hand van haar presentatie met korte filmpjes, op weg helpen om iets te doen aan het grote afvalprobleem. Zo kunnen wij allemaal een steentje bijdragen aan een schonere wereld voor mens en natuur.

Aangezien de gasterie om 22:00 uur moet sluiten beginnen we deze avond een half uur eerder.

De avond begint om 19:30 uur in gasterie Dobbelsteyn.

 

Jaarvergadering 2022.

Onze uitgestelde jaarvergadering zal plaatsvinden op maandag 7 maart om 19.00 uur.

Vanwege nieuwe wettelijke voorschriften moeten alle verenigingen hun oude statuten aanpassen. Dit geldt dus ook voor de afdelingen van ZijActief Limburg.

ZijActief Limburg schrijft, met inbreng van de afdelingen, een concept voor deze nieuwe statuten.

Tijdens de jaarvergadering zullen we deze concept statuten ter goedkeuring voorleggen aan onze leden.

Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend om deze vergadering bij te wonen omdat voor de goedkeuring 3/4 van het aantal leden voor de stemming aanwezig moet zijn.

Stemmen bij volmacht is ook mogelijk.

Zo gauw het concept voor de statuten klaar is, worden ze u toegezonden zodat u in de gelegenheid bent om ze te lezen.

De uitnodiging voor de jaarvergadering, met nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Maandag 14 februari, lezing “Helende Handen”, over het leven en de verering van Pater Karel.

 

Op 3 juni is het vijftien jaar geleden dat Pater Karel uit Munstergeleen heilig werd verklaard door Paus Benedictus XVI.

Zijn geboortehuis en de schuur, idyllisch gelegen in het Munstergeleens buitengebied, zijn veranderd in een wondermooie kapel, met een stiltetuin en een bezoekerscentrum.

Filmmaker Leo Baeten maakte een film over de heilige van het kerkdorp: “Helende Handen over het leven en de verering van pater Karel”.

Het verhaal van Carolus Houben bracht de maker uiteraard ook in Ierland, naar Mount Argus Dublin waar ´Saint Charles´ leefde en werkte en waar zijn gebeente rust.

Vanwege de sluitingstijd van 22:00 uur begint de lezing om 19:30 uur in gasterie Dobbelsteyn.

Uiteraard zorgen wij voor jullie veiligheid en comfort.

Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen wel een kleine vergoeding.

Blijf gezond en tot op een van onze avonden.

Bestuur ZijActief Doenrade

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!