Lezing: Klimaatverandering.

Nieuws
donderdag 20 april 2023

Klimaatverandering door Ad Havermans

Maandag 1 mei een heel interessante lezing; Thema; klimaatverandering door Ad Havermans Fysisch geograaf, docent bij de natuurgidsen opleiding van IVN Midden -Limburg.
In zaal de Houbereij.
Wekelijks komt het onze kamers binnen ons klimaat, aarde warmt op. Poolvlakte smelt.
Zeespiegel stijgt. Vroeger hadden we koudere winters, andere zomers.

Wat heeft klimaatverandering te betekenen voor de wereld en onze omgeving en is het allemaal zo erg. Ad Havermans geeft ons aan de hand van een powerpoint inzicht in de veranderingen die gaande zijn.

Verslag Annie Craenmehr

Verslag Annie Craenmehr

Verslag van de thema-avond Klimaatverandering op 1 mei 2023 bij de Houbereij
Er waren 43 dames aanwezig.
Bij binnenkomst kregen we allemaal een bonbon.
De secretaris opende deze speciale avond omdat de voorzitter een ridderlijke onderscheiding had ontvangen.
Leny je hebt de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau dubbel en dwars verdiend in al die jaren dat je als vrijwilliger klaar stond.
Jij zat in het bestuur van de LVB als secretaris. Toen jouw bestuurstaken er daar op zaten werd je actief in kringverband, inmiddels ZijActief
Je organiseerde de avondvierdaagse in Helden voor ZijActief leden.
De kringbedevaart en de politieke scholing werd georganiseerd.
Ook in het provinciaal bestuur droeg jij je steentje bij.
Je organiseerde een boezentocht.
Na de maximale periode in het provinciale bestuur is Leny nog steeds actief in project en werkgroepen en adviserend bestuurslid kring Weert.
Buiten ZijActief was en is Leny ook zeer actief op diverse fronten.
Dit kon ze allemaal doen omdat het thuisfront altijd achter haar stond.
Wij zijn heel blij met Leny met al haar creativiteit en activiteit.
Leny werd gefeliciteerd door alle aanwezige dames.
We kregen bij de koffie een stuk abrikozenvla met een vlaggetje erop aangeboden. Dit in het kader van koningsdag.
Nu kon de voorzitter de avond openen.
Ze vertelde dat ze niet van spelletjes houdt en al helemaal niet van verrassingen. Dit was wel het geval toen de burgemeester haar kwam ridderen. Ze bedankte iedereen voor de extra aandacht en met name Nellie Nouwen.
De gastspreker Ad Havermans, fysisch geograaf en docent natuurgidsen voor de opleiding IVN Midden Limburg kreeg het woord

Klimaatverandering
De oorzaken, gevolgen en oplossingen getoond aan de hand van een powerpoint  presentatie en tussendoor deed hij een paar proefjes waarbij hij assistentie van een van de dames vroeg.
Hij besprak de aspecten van de klimaatverandering op ecologisch vlak.
Het weer is de toestand van atmosfeer op een bepaalde plaats en een bepaald moment over een groter gebied en een langere tijd. Het klimaat is het gemiddeld hiervan.
Hij besprak dag- en jaargemiddelde van het klimaat en constateerde een klimaatverandering. Een klein gedeelte heeft een natuurlijke oorzaak maar het grootste gedeelte wordt door de mens veroorzaakt
Natuurlijke klimaatverandering lang geleden ijskappen en gletsjers

De gevolgen voor Nederland en de wereld
Waterdamp komt in de atmosfeer
Co2 koolstofdioxide (blijft 100en jaren in de atmosfeer)
Ozon, methaan kort in de atmosfeer, lachgas, fluoride gassen en overige gassen
Broeikasgassen voorkomen dat warmte van zonlicht uit de atmosfeer ontsnapt.
Wordt Nederland een droogteland?

2018, 2019, 2020 en 2022 waren droog.
Alleen 2021 was normaal.
26 juli 2019 werd een temperatuur gemeten van 40,7 graden
29 oktober 24,6 en 31 december 17,6 graden

Of toch een waterland?
Want we kennen neerslagextremen zoals 13 en 14 juli 2021.
De gevolgen van klimaatverandering zijn o.a. voedselvoorziening, verschuiving areaalgrenzen
een dramatische verandering van de poolgebieden en een ernstige stijging van de zeespiegel..
Daar waar de voedselzekerheid het laagst is, is het effect van klimaatverandering het grootst

Oplossingen
Klimaatverdrag van Parijs ondertekend
verkleinen van de CO2 uitstoot en verlagen van de CO2
Het onttrekken van de CO2 uit de atmosfeer.
Er zijn aanpassingen nodig. o.a. verhogen van de dijken vergroenen van de steden
onttegelen van onze tuinen en bebouwde ruimte aangepaste gewassen in de landbouw.
Er zijn wijzingen nodig in mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving, industrie, elektriciteit.
De grootste reductie-opgave is voor de industrie en elektriciteit.
Het was een zeer interessante en boeiende lezing. Hij wist onze aandacht er goed bij te houden en bedankte ons voor onze aandacht.

De voorzitter bedankte Ad Havermans en wenste ons een wel thuis.

Panningen, 15 mei 2023

Annie Craenmehr .

 

 

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe