woensdag 15 november 2023 Kringcontactmiddag

Nieuws
donderdag 12 oktober 2023

Omdat de uitnodiging summier was en achteraf nog meer info nodig is, hebben we nog extra toelichting over de gastsprekers. Het wordt een interessante middag. die ook voor niet leden toegankelijk is. En de info is belangrijk, omdat tegenwoordig isolement en eenzaamheid actuele problemen zijn.

Als eerste is de burgemeester van Eijsden-Margraten aan het woord. De middag wordt afgesloten met een muzikaal optreden van “de wiefkes” uit Mechelen

Tijdens deze middag is er een programma met gastsprekers over ondersteuning en hulp op allerlei vragen. Deze sprekers hebben voorbeelden uit de praktijk en kunnen vertellen waar je moet zijn als je tegen problemen aanloopt, die het dagelijkse leven moeilijk maken. Eigenlijk komen we allemaal weleens in aanraking met situaties waarin hulp en ondersteuning nodig zijn. Dan is het fijn dat we weten welke mogelijkheden er zijn. Daarvoor is deze middag bedoeld.  Vrouwen komen vaak met deze situaties in aanraking, omdat zij het meest de zorgtaken op zich nemen.

Op de uitnodiging staat vermeld dat de eerste spreker werkt bij MEE. Deze instantie ondersteunt mantelzorgers  Je kunt als mantelzorger voor een partner, familielid of kennis zorgen, soms nog naast je baan en gezin. Het geeft veel voldoening, maar kan ook vragen oproepen zoals hoe dit te combineren valt. MEE is een instantie die mantelzorgers ondersteunen wanneer zij vragen hebben als: hoe en waar kan ik steun krijgen, hoe houd ik tijd voor mezelf , hoe krijg ik balans tussen zorgtaken en zorg voor mezelf?

Als tweede gastspreker komt iemand van de Franciscusgroep uit Wijlre aan het woord. Hij/Zij zal vertellen hoe zij een grote groep vrijwilligers aansturen om kleine ondersteuning te bieden aan mensen die soms door ziekte, ziekenhuisopname of tijdelijk handicap kleine klussen niet meer zelf kunnen uitvoeren. Zij werken met vrijwilligers, maar doen geen langdurige en grote klussen.

Als 3e spreker komt Dhr. Piëtte van de Levantogroep. Hij is de coördinator om vrijwilligers in contact te brengen met mensen die steun nodig hebben om hun leven weer op te pakken, nadat zij uit een isolement zij geraken. Hij zal een cliënt en vrijwilliger meenemen of vanuit de praktijk te laten zien wat deze steun voor iemand kan betekenen. Door uit de praktijk te vertellen, kan dhr. Piëtte laten zien hoe de hulpvraag en de vrijwilliger bij elkaar komen. Tijdige ondersteuning kan voorkomen dat mensen in de eenzaamheid geraken en niet meer mee kunnen doen aan het sociale leven.

Na een korte pauze zal Patricia Kleynen vertellen over haar werk als casemanager bij “hulp bij dementie” Deze ziekte komt steeds vaker voor en vraagt om vroege en duidelijke hulp. Ook voor de naasten van de patiënt. Omdat het zo vaak voor komt is het goed om te weten welke mogelijkheden er zijn.

Het thema van deze bijeenkomst heeft vooral een informatief karakter en zal verzorgd worden door instanties die te maken hebben met op maat gesneden ondersteuning en vooral voorkomen dat iemand in een isolement raakt en zich terugtrekt uit het sociale leven. Omdat we allemaal wel iemand kennen die ernstig ziek is of dagelijks hulp nodig heeft is het goed om te weten welke stappen er mogelijk zijn en welke instanties hulp kunnen bieden. Zeker als de toekomst steeds meer vraagt om een andere aanpak van de zorg en mantelzorgers steeds belangrijker worden.

We willen jullie van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst met waardevolle informatie over dit actuele thema

Bestuur Kring Heuvelland

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe