Jaarvergadering en proeverij “snoepjes van vroeger” op 16-02-2023

Nieuws
dinsdag 31 januari 2023

Hallo leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering van ZijActief Heibloem op
donderdag 16 februari 2023 om 19.30 uur in de Klokkestoel te Heibloem.
Het programma ziet er als volgt uit:
– Ontvangst met koffie/thee en vlaai
– Opening jaarvergadering
– Notulen vorige jaarvergadering
– Jaarverslag 2022
– Financieel jaarverslag 2022
– Bevindingen kascontrolecommissie: Toos Derks en Lejanne Erdkamp
– Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
– Overige mededelingen: website ZijActief Heibloem: www.zijactieflimburg.nl
– Bestuursverkiezing: aftredend volgend rooster: Gerrie Vestjens-niet herkiesbaar en
Lenie Koper-herkiesbaar voor 1 jaar.
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht er iemand interesse
hebben om in het bestuur te komen, dan ben je van harte welkom. Aanmelden
hiervoor kan tot een half uur voor de vergadering bij iemand van het bestuur of via
mail: zijactief.heibloem@hotmail.com
– Huldiging jubilarissen: Laura Scheepers 12½ jaar lid van onze vereniging.
– Rondvraag
– Sluiting

Hierna krijgen wij een lezing en proeverij over “snoepjes van vroeger”. Deze wordt verzorgd
door Marie-Anne’s Snoepwinkeltje Posterholt. Hiervoor vragen we een bijdrage van
€1,50. Dit graag overmaken op rekening ZijActief Heibloem: NL13 RABO 0144 2263 08 ovv van je naam

Contributie voor jaar 2023 is €35,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL13 RABO 0144 2263 08 van ZijActief Heibloem. Graag naam vermelden en contributie 2023
Op de jaarvergadering mag de contributie ook contant betaald worden.
Graag aanmelden via de mail: zijactief.heibloem@hotmail.com als je naar de vergadering komt.

Het bestuur van ZijActief Heibloem:
Bep Hofmans, Lenie Koper, Tiny van Nieuwenhoven , Will Bouten en Gerrie Vestjens

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe