Jaarvergadering 2023 31 januari

wandkleed ZijActief Panningen
wandkleed ZijActief Panningen
Nieuws
zaterdag 21 januari 2023

Uitnodiging Jaarvergadering
Panningen. Januari 2023

Aan de leden van ZijActief Panningen.
Aan de genodigden.

Geachte Dames.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 91e algemene ledenvergadering van ZijActief Panningen.
Deze wordt gehouden op dinsdag 31 jan. 2023 om 19.30 uur in Zaal de Houbereij
Kerkstraat 70 Panningen.

Agenda
1. Welkom door voorzitter Leny Reuls.
2. Presentielijst.
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering 15-2-2022 .
4. Jaarverslag 2022, deze ligt ter inzage bij Leny Reuls en Nellie Nouwen.
5. Financieel verslag 2022 door penningmeester Riet Verstraten.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
7. Begroting 2023
8. Bestuursverkiezing: Leny Reuls 3x 3 jaar herkiesbaar.
Nieuw, het bestuur stelt de volgende kandidaten voor. Mevr. Els Stammen – Verhees en Thera Lebens – Fortuin. Andere kandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de vergadering.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Uitslag verkiezing.
12. Afsluiting officieel gedeelte.

Pauze.
Optreden pimpernellen uit Volkel.

Uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Namens het bestuur ZijActief Panningen.
Voorzitter: Leny Reuls – Thiessen
Secretaris: Nellie Nouwen Van Bergen.

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe