jaarvergadering 2020

Nieuws
zondag 19 september 2021

Maandag 13 september 2021; jaarvergadering 2020 met aansluitend kienen.

Alle verenigingen zijn beperkt door maatregelen die activiteiten zoals ontmoetingsmomenten, heel moeilijk maken. Gelukkig gaat het steeds beter en hebben ook wij een voorzichtige stap gezet. De jaarvergadering van 2020 die eigenlijk in januari 2021 stond gepland hebben wij toen moeten uitstellen tot 13 september 2021.

Alle leden die wilden deelnemen aan deze activiteit moesten zich aanmelden en het vaccinatiebewijs moest men tonen.

Liefst 53 ZijActief leden waren aanwezig. De zaal was goed “gevuld”.

Allereerst werd iedereen welkom geheten en in het bijzonder onze 2 nieuwe leden Els Souren en Elly Beenen.

Vervolgens werden in deze bijeenkomst onze 5 overleden ZA-leden benoemd en herdacht.

Annemarie Muyres- Swelsen, 16 jaar lid

Bertha Knops – Frijns, 40 jaar lid

Annie Pakbeers – Wings, 24 jaar lid

Mevr. Geron – Schnackers 56 jaar lid

Mevr. Vaessen – Henskens, 69 jaar lid

Mevr. Jorissen – Vaessen 56 jaar lid

Allemaal vrouwen die vele jaren lid zijn van de vereniging en mooie momenten hebben mogen delen met de leden. Dames die “geschiedenis” schrijven binnen ZijActief Bocholtz. Moge zij rusten in vrede.

Nadat de voorzitter een korte teugblijk gaf omtrent bestuursvergaderingen en ontmoetingsmomenten begon het officiële gedeelte met het Jaarverslag 2020, voorgelezen door onze secretaris Marjo Brouns en aansluitend het financieel jaarverslag gepresenteerd door penningmeester Netty Ernes.

Dit hadden beide bestuursleden weer prima voor elkaar. Er waren geen op- af aanmerkingen.

Christien Soons die bijna 2 jaar aspirant bestuurslid is heeft zich als bestuurslid beschikbaar gesteld en is nu dus officieel gekozen als bestuurslid.

Ook hebben wij een nieuw aspirant bestuurslid, Gonnie Vroomen, mogen verwelkomen. Tevens werd er een werkgroep ‘90 jarig jubileum’ opgericht. Het bestuur gaat met deze leden overleggen wat mogelijk is in 2022.

Na alle agendapunten afgerond te hebben was er een pauze. De leden werden getrakteerd op cake bij de koffie/thee. Na de pauze hebben we 3 rondes gekiend dat al met al een uurtje duurde.

De voorzitter dankt ieder voor zijn komst, voor de bijdrage aan deze vergadering en wenst iedereen goed thuis.

Yvonne Huppertz

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe