Jaarvergadering

Nieuws
woensdag 13 oktober 2021

 

Jaarvergadering 2020 ‘ZijActief Leeuwen’ 12 Oktober 2021

In de ruim 90 jarige geschiedenis van ZijActief is het beslist nog nooit voorgekomen, dat zo laat in het jaar de jaarvergadering gehouden werd. Maar ja: Corona breekt wetten….

De Jaarvergadering van ZijActief Leeuwen over 2020, met in totaal 49 aanwezigen, werd een gezellige bijeenkomst. Onder het voortvarende voorzitterschap van Yvonne de Groot werden de nodige punten behandeld en bij besluitvorming met de hamer afgetimmerd. Yvonne had gezorgd voor een schitterende fotoreportage van de activiteiten in 2020. Voor de leden: een feest van herkenning!

Resi van Dommelen kreeg daarna de taak om de financiële verantwoording voor haar rekening te nemen. Zij besprak de inkomsten en de uitgaven van ZijActief Leeuwen over 2020 en legt uit hoe een en ander in elkaar steekt. Hierna nam Charlotte Schlicher namens de kascommissie ( die zij samen met Riny van Kessel vormde) het woord. Zij sprak haar lof uit over de zorgvuldige wijze, waarop de boekhouding wordt gevoerd met onder meer alle bewaarde bonnetjes. Er werd dan ook decharge verleend voor het financiële beleid over 2020. Hierna moest er, naast Charlotte Schlicher, een nieuw lid voor de kascommissie worden benoemd. Hilda Meisters wees het bestuur van ZijActief Leeuwen erop, dat de kascommissie voortaan uit 3 personen hoort te bestaan. Gelukkig boden Hilda Meisters en Bea Kalfics zich aan voor deze commissie.

Als laatste stond op de agenda de verkiezing van een nieuw bestuurslid. Marianne Linssen vervult al geruime tijd de functie van aspirant-bestuurslid tot volle tevredenheid van het bestuur. De uitslag van de verkiezing was unaniem: 49 dames kruisten ‘ja ‘ aan op het stembriefje.

Na de pauze werd er een luchtig programma aangeboden. Drie dames boden op geheel eigen wijze een bijdrage. Joke Dohmen beet de spits af met een ABC over gezondheid en welzijn. Een hilarisch verhaal, waarbij zelfs de V van viagra voorbij kwam. Addie Broers vatte alle verhalen, gedichten en recepten, die in de coronatijd door leden werden doorgestuurd samen in een geweldig verhaal met als slot haar eigen bijdrage over de kleren van Nijntje. Nijntje was hierbij aanwezig met zijn koffertje met kleren. Charlotte Schlicher besloot deze verhalenreeks met een verhaal over, wie kent dit niet: ‘Sjuumke trekken’ en als toegift ‘Angst voor spinnen’. Deze verhalen vormden een mooie afsluiting van een in principe serieuze avond.

Greet van Dijk

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe