Jaarvergadering 17 jan. 2023

Nieuws
zondag 22 januari 2023

Agenda:

 1. Opening
 2. Jaarverslag 2022
 3. Jaarprogramma 2023
 4. Financieel jaarverslag 2022
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie
 7. Bestuursverkiezingen:
  • Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid: Ine Boumans
  • Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid: Margriet Smeets
 8. Mededelingen.
 9. Feestmoment jubilarissen
 10. Rondvraag en sluiting.

Bijgevoegd: Notulen van de Jaarvergadering 2022.

PAUZE: Drinkpauze en verkoop van kienkaarten: Serie kaart: €4,50

KIENEN: Weer mooie prijzen te winnen.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Het was een druk bezochte avond met 43 leden.

Hoogtepunt op deze avond waren de 2 jubilarissen, m.n.

Mevr. Wiertz-Raeven: 50 jaar lid. Zij was op deze avond aanwezig.

Mevr. Hamers-Hamers 75 jaar lid. Haar hebben we de volgende dag thuis bezocht.

Ze ontvingen een mooie oorkonde, een prachtig boeket bloemen en daarnaast nog een doosje bonbons.

Dit laatste werd gesponsord door het Provinciaal Bestuur.

Klik voor foto’s hier.

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!