Jaarprogramma 2023

Nieuws
zondag 23 juli 2023

16 januari  Jaarvergadering

30 januari  Lezing “Ouderenzorg. Historie, heden en toekomst”, door Elian Gorissen.

27 februari  Lezing “Duurzaam opruimen”, door Anke van Gemert.

6 maart  Demonstratie: “Marina’s Beauty & Cosmetics”.

9 maart  Dag voor Alleengaanden in Valkenburg.

3 april  Paasviering

4 april  Filmavond ZijActief Limburg

8 mei  Lezing: “Bodypainting”, door Ton Nizet.

22 mei  Lezing: “Apneu”, door Ineke Custers.

5 juni Lezing: “De rol van de ouderenadviseur”, door Jos Hennen.

20 juni  Ledendag ZijActief Limburg.

26 juni Lezing “Voor de liefde emigreren”, door Sanne Spee.

10 juli Middaguitstapje, naar “Nonke Buusjke”, met een gids.

juli – augustus Vakantie

11 september  Wandeling.

25 september Lezing: “Brandveilig leven”, door Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

23 oktober Middaguitstapje naar de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten, met gids Jori Videc.

6 november Lezing: “De voormalige Vroedvrouwenschool”, door P. Boselie.

20 november Lezing: “Brazilië, verrassend veelzijdig”, door Maurice en Marga Wierikx.

11 december  Kerstviering

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!