Een vrouw die ik bewonder

Blogs, Nieuws
vrijdag 28 januari 2022

Vandaag ben ik op bezoek bij Maria van Nieuwenhoven woonachtig te Nederweert-Eind. Wie kent haar niet van de vele optochten bij de Festeynder waar ze langs haar koe liep. Een hartelijke vrouw met een warme uitstraling en een groot hart voor wie haar ontmoet.

Maria is in 1936 geboren in Hegge-Schinnen. Haar moeder heeft in 1931 mede de boerinnenbond in Schinnen opgericht. De bestuursvergaderingen werden soms dan ook bezocht met de kleine Maria in de kinderwagen. Zodoende heeft Maria al op zéér jonge leeftijd ‘kennis’ gemaakt en opgegroeid met de vrouwenvereniging toentertijd.

Maria was de oudste in het gezin van 5 kinderen. Ze hadden een Carré boerderij met akkerbouw, fruitteelt, varkens en 20 koeien. Die werden allemaal met de hand gemolken. Al op 4-jarige leeftijd werd haar al de techniek van het handmelken geleerd met een aangepast melkstoeltje. Haar liefde voor de koeien is gebleven. Tot op de dag van vandaag is Maria haar ouders heel dankbaar dat ze haar de kans hadden gegeven om naar de Mulo te gaan in Schimmert. Dat was een pensionaat(kostschool) waar ze telkens na 3 maanden haar ouders weer kon bezoeken. Er was veel briefcontact over en weer. Verder heeft ze de middenstandscursus gevolgd.

Op haar 16de is Maria ook lid geworden van de boerinnenbond en toen haar moeder stopte in het bestuur kreeg Maria op 18 jarige leeftijd een bestuursfunctie als secretaresse. Ze vond het lidmaatschap belangrijk om bij te scholen op allerlei vlak. Zo werden er matrassen gemaakt, kookcursussen gegeven en ook de ontmoetingen met andere vrouwen vond ze erg waardevol.

Op 21 jarige leeftijd krijgt ze een serieuze relatie met de man waarmee ze na 5 jaar in 1962 is getrouwd. Samen hebben ze in Nederweert-Eind het gemengde bedrijf van haar schoonouders voortgezet. Ze hebben 3 kinderen grootgebracht die ook allemaal een agrarisch bedrijf zijn begonnen. Door lid te zijn van de inmiddels genoemde L.V.B. werd ze afgevaardigde van de agrarische vrouwen en mede daardoor kwam ze in het bestuur van de bedrijfsverzorgingsdienst terecht. Het heeft haar visie vergroot.

Wat heeft de Boerinnenbond, de L.V.B. en nu de ZijActief haar nu allemaal gebracht? “Meegaan met de ontwikkelingen in de tijd. Luisteren naar sprekers met andere beroepen op politiek ,medisch en opvoedkundig gebied. Je leert er altijd van. Ook als een onderwerp je minder aanspreekt kan het je blikveld toch verruimen maar een feestavond is natuurlijk ook belangrijk om samen te zingen en te lachen waardoor zorgen even op een zijspoor komen te staan”.

Inmiddels is Maria 85 jaar en heeft ze 8 kleinkinderen en een achterkleinkind waar ze elke week van kan genieten. Ondanks het gemis van haar (5 jaar geleden) overleden echtgenoot blijft Maria sociaal betrokken en lid van ZijActief, de Koersbalclub, de seniorenvereniging ,de Parochieraad, de 2 Buurtverenigingen, de Wapenbroeders en leest ze in de kerk haar eigengemaakte voorbeden en slotgedachte.

Maria is een tevreden en dankbare vrouw. ”ZijActief verbindt ons of we nu jong of oud zijn. Ons voorbeeld is in deze wereld nog veel belangrijker dan onze mening! Iedereen heeft de taak om de wereld menselijker te maken”. Ze respecteert het bestuur die steeds weer vrouwen bij elkaar probeert te brengen en spirit aan de leden probeert te geven ondanks de aantrekkingskracht van de huidige digitale wereld. Haar lintje dat ze in 2012 heeft ontvangen voor al haar verdiensten is zeker op zijn plaats, voor deze prachtige, positieve en flexibele vrouw waarbij het glas altijd halfvol is.

Annie Jonkers

Ledenpanel ZijActief Limburg

Vul het kennisbank formulier in

Heeft jouw afdeling onlangs een leuke workshop, een boeiende lezing of andere interessante activiteiten georganiseerd? Vul dan het formulier in.

Voeg een activiteit toe