Bijeenkomst met ZijActief Schinnen 1 februari

Nieuws
donderdag 2 februari 2023

Woensdag 1 februari zijn Marly  Coenen als afgevaardigde van het Provinciaal Bestuur en Lilian van Rens afdelingsondersteuner van kring Zuiderpoort op bezoek geweest bij ZijActief Schinnen.

De afdeling heeft een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van ZijActief Schinnen. Op het moment zijn er 4 bestuursleden, waarvan 1 lid tijdens de jaarvergadering stopt.

ZijActief Schinnen is de leukste vereniging voor vrouwen in Schinnen. Het is een vereniging die je wijzer maakt, die je verbindt met andere vrouwen en waar het gezellig is. Deze vereniging missen zou echt een groot verlies zijn. Toch kan dat gebeuren als we de vereniging bestuurlijk gezien niet versterken.

Het bestuur van ZijActief Schinnen wil samen met alle leden aan de slag om  samen te bekijken wat we kunnen doen om ZijActief Schinnen levensvatbaar te houden.

In groepjes van 4 á 5 dames zijn ze aan slag gegaan om vragen te beantwoorden die Marly Coenen en Lilian van Rens voorlegde. Na de pauze werden de antwoorden besproken. Marly Coenen en Lilian van Rens gaan binnenkort samen met het bestuur weer om tafel om te kijken of er eventueel dames tussen zitten die het bestuur willen helpen.

Up-date

Inmiddels heeft het bestuur van ZijActief Schinnen er 2 nieuwe bestuursleden bij en een aspirant bestuurslid.
maart 2023

Lid worden?

Lid worden van ZijActief betekent ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Oftewel: in je eigen omgeving activiteiten ondernemen en bijeenkomsten bijwonen, samen met andere vrouwen.

Ik word lid!